IASB har den 28. januar 2010 udsendt en ændring til IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS, som giver virksomheder, der for første gang skal udarbejde regnskab efter IFRS, samme lempelse vedrørende de nye oplysningskrav i IFRS 7, Finansielle Instrumenter, Oplysninger, som virksomheder, der allerede anvender IFRS. De nye oplysningskrav i IFRS 7, som blev vedtaget i marts 2009, vedrører udvidede oplysninger om dagsværdimålinger og likviditetsrisiko. De nye oplysningskrav i IFRS 7 træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere. Virksomhederne kan ifølge IFRS 7 undlade at offentliggøre sammenligningstal i det år, hvor ændringerne implementeres.

IASB præciserer samtidig lempelsen i IFRS 7, idet det nu fremgår, at der ikke – hverken for eksisterende IFRS-aflæggere eller for førstegangsaflæggere – er krav om sammenligningstal vedr. de ændrede IFRS 7 oplysninger. Lempelsen gælder bl.a. sammenligningstal for perioder og/eller åbningsbalancer, der afslutter før den 31. december 2009. Herved udvides lempelsen til også at gælde, hvis virksomheden præsenterer mere end et års sammenligningstal, herunder en evt. tredje balance (åbningsbalance) jf. IAS 1 eller IFRS 1.

Med ændringen af IFRS 1 gælder lempelsen i IFRS 7 også virksomheder, der anvender IFRS for første gang, således at de ikke skal medtage sammenligningstal vedr. ovenstående for perioder, der slutter før den 31. december 2009.

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. juli 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog først, når ændringerne er godkendt i EU.

Ændring til IFRS 1
Læs mere i IAS Plus Update, februar 2010.