Den 1. marts 2011 trådte 2. fase af selskabsloven i kraft. Herefter får aktieselskaber og anpartsselskaber en række nye muligheder. Det drejer sig bl.a. om følgende:

Der kan nu træffes beslutning om delvis indbetaling af selskabskapitalen ved stiftelse. Der skal dog mindst være indbetalt 80.000 kr. i anpartsselskaber og 125.000 kr. i aktieselskaber.

Der indføres en ny procedure ved kapitalnedsættelser til udbetaling eller henlæggelse til reserve, hvor gennemførelsen (effektueringen) af kapitalnedsættelsen som udgangspunkt sker automatisk.

Vurderingsberetning kan undlades ved indskud af aktiver ved stiftelse m.v.

Vurderingsberetning kan undlades ved kapitalafgang i andre værdier end kontanter.

Der kan ydes visse former for økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler (bistand til selvfinansiering).

Mulighed for at foretage en række offentliggørelser, der hidtil har skullet offentliggøres i Statstidende, men som nu skal ske via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

Fusionsplan og spaltningsplan kan fravælges i anpartsselskaber. 

Vurderingsmandserklæring (kreditorerklæring) om kreditorernes stilling kan fravælges ved fusion og spaltning m.v.