Det franske forvaltningsråd, ”Conseil d’État”, forlader den retspraksis, hvor skattemyndighedernes manglende svar på spørgsmål, der er stillet af en skatteyder, vedrørende en skatteændring, automatisk medfører fritagelse for skat. Det bør derfor vurderes, om manglende overholdelse af denne pligt har berøvet skatteyderen den garanti, et sådant pålæg medfører. 

Når myndighederne undlader at svare på spørgsmål fra en skatteyder, der har modtaget forslag til en skatteændring, er der tale om en uregelmæssighed, der medfører fritagelse for yderligere skat, da skatteyderen berøves muligheden for at få en begrundelse for skattestigningen. Det samme gælder, når manglende svar i tilfælde af vedvarende uenighed fratager en skatteyder muligheden for at indbringe sagen for den ”departementale kommission for direkte skatter og afgifter på omsætning”. Således er fremgangsmåden regelstridig, når skattemyndighederne undlader at svare på spørgsmål, hvorved en skatteyder udtrykkeligt gør indsigelse fx mod en forhøjelse af skat på honorar til en direktør, der har aktiemajoriteten i et anpartsselskab for liberalt erhverv, og når der drages tvivl om oversøiske investeringer i fast ejendom.

Til gengæld kan skatteyderen ikke blive fritaget fra øvrige forhøjelser, når det drejer sig om kapitalindkomst, som han ikke har stillet spørgsmål til, eller når han har begrænset sig til at gøre indsigelse mod beskatningsproceduren vedrørende indtægter af fast ejendom.

EF 11. april 2014 nr. 349719, 10. og 9. s.s.