Sameje har nogle ulemper! Kan man tage højde for disse?

Hvad er et sameje?

En ejendom, der er ejet i sameje, har to eller flere samejere. De ejer hver især en del af ejendommen, fx en fjerdedel, en halvdel…. Det kan være man har valgt sameje for at købe en ejendom fælles, hvilket er normalt for par, der er samboende eller har en samlivskontrakt. Et sameje kan også opstå ved arv, hvor arvingerne er samejere, indtil boet er skiftet. Visse personer beslutter at forblive i samejet, fx for at bevare familieejendommen. Ved skilsmisse befinder de tidligere ægtefæller sig også i et sameje vedrørende deres fælleseje, indtil boet er delt.

Hvem træffer beslutningerne i et sameje?

En samejer kan alene bestemme de handlinger, der er nødvendige for ikke at bringe ejendommen i fare fx reparationsarbejde for at undgå, at taget styrter ned. Administrationbeslutninger kan træffes med en flertalsafgørelse på 2/3 af andelene i samejet, der kan være ejet af en enkelt samejer. Det kan fx være ved indgåelse af en udlejningsaftale, udførelse af vedligeholdelsesarbejder eller afgivelse af fuldmagt til tredjemand. Enstemmighed kræves udelukkende ved retlig råden (pant, forpagtning...).

Siden 2009 er enstemmighed ikke længere gældende ved salg. Samejeren eller samejerne, der har et flertal på 2/3 af andele, kan henvende sig til en notar for at underrette de øvrige samejere om beslutningen om at sælge ejendommen. Det kan være en langsommelig sag, men visse blokeringer kan således undgås. Hver især bærer omkostningerne i forhold til deres del (arbejder på ejendommen, skatter og afgifter…)

Kan en samejer trække sig ud af samejet?

Ja, fransk lov bestemmer, at ”Ingen er tvunget til at forblive i et sameje”. Deling af ejendommen kan fremprovokeres. En samejer kan også sælge sin del af ejendommen, og samejerne har så en forkøbsret.

Hvilket har formål har en aftale om sameje?

De regler, der bestemmer den lovbestemte samejeordning er ikke ufravigelige og kan derfor fraviges ved aftale. Visse samejere opretter derfor en aftale om sameje for enstemmigt at vedtage nye spilleregler. Man kan således aftale at opretholde samejet over tid, på ubestemt tid eller en i fast varighed eller endog organisere administrationen af den samejede ejendom, herunder ved at udpege en direktør, der alene kan gennemføre visse dispositioner. Aftalen kan også fastsætte godtgørelse ved benyttelse, der betales af den samejer, der bebor ejendommen, normalt på basis af lejeværdien.

Hvis aftalen vedrører en fast ejendom skal den oprettes i retsgyldigt dokument, og det er tilrådeligt at rådføre sig med sin advokat for at optimere situationen, der sommetider kan vise sig at være ubekvem.