Det europæiske Værdipapirtilsynsudvalg ESMA har i juli 2011 offentliggjort udtalelsen ”Retrospective adjustments to financial statements following rejection notes published by the IFRS Interpretations Committee” (IFRS IC).

CESR, som var forløberen for ESMA, tilkendegav i april 2007 som sin opfattelse, at ændringer til et regnskab som følge af en udtalelse (rejection note) fra IFRSs fortolkningskomite ikke skulle medføre retrospektiv justering i o.m. IAS 8. Begrundelsen var, at CESR anså det for at være et forhold, som ville forsvinde over tid, når alle interessenter fik mere erfaring med IFRS.

Udtalelsen fra ESMA ændrer denne opfattelse. ESMA mener, at man efter seks år med IFRS i Europa nu er ude af overgangsperioden. Ændringer til en tidligere regnskabsmæssig behandling som følge af en udtalelse – en rejection note – fra IFRS IC skal ske i o.m. IAS 8. Herunder skal virksomheden sikre at der gives tilstrækkelige oplysninger om årsagerne til ændringen i den regnskabsmæssige behandling, om særlige forhold og omstændigheder samt henvise til rejection noten fra IFRS IC.

Relaterede links