Fondsrådet har offentliggjort sin årlige redegørelse om regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder. Ved regnskabskontrollen gennemgås udvalgte årsrapporter og delårsrapporter for at undersøge, om de lever op til de relevante regnskabsregler.

Der er i 2010 udtaget 34 års-/delårsrapporter til kontrol, som alle er udvalgt på baggrund af en forudgående risikovurdering. I 15 (62 %) af de færdigkontrollerede års-/delårsrapporter fandt Fondsrådet fejl og mangler, der efter Fondsrådets skøn kunne have betydning for investorernes beslutningstagning.

Da der i 2010 alene er udvalgt års- og delårsrapporter, hvori der var indikationer på fejl eller mangler, kan resultatet ikke tages som et generelt udtryk for alle års- og delårsrapporters kvalitet.

Resultatet af regnskabskontrollen 2010 er opsummeret nedenfor.

 

Antal

%

Udvalgt i alt

34

100

Heraf uafsluttede sager

10

 

Afsluttede sager

24

 

 

 

 

Resultat af afsluttede sager

 

 

Fejl og mangler af betydning for investorerne

15

62

Lovlige fravigelser

4

17

Ingen fravigelser, der gav anledning til reaktioner

5

21

Afsluttede sager i alt

24

100


I 10 af de 15 sager med fejl og mangler valgte virksomheden selv at offentliggøre korrigerende/supplerende information efter Fondsrådets høring af virksomheden. I tre af sagerne blev virksomhederne pålagt at offentliggøre korrigerende/supplerende information, og to af sagerne blev afsluttet med en påtale af forholdet.

I Deloitte ÅrsNyt 2010, afsnit 1.6.1.3 er ni væsentlige og principielle afgørelser, som Fondsrådet har truffet som led i regnskabskontrollen i perioden december 2009 – november 2010, opsummeret.

Fondsrådet har i 2010 også afsluttet sager, der blev påbegyndt i 2009. I 11 af disse sager blev der identificeret fejl og mangler, som efter Fondsrådets skøn kunne have betydning for investorernes beslutningstagen.