Forbehold og supplerende oplysninger

Hvis der er going concern-problemer, det vil sige væsentlig usikkerhed om fortsat drift, skal revisor altid tage forbehold eller give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen.

Revisor skal give supplerende oplysninger, hvis going concern er valgt som regnskabsprincip, det vil sige, at årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje, og revisor er enig med ledelsen heri. Dette forudsætter dog, at usikkerheden om fortsat drift er tilstrækkeligt omtalt i årsregnskabet. Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”.

Revisor skal tage forbehold i følgende situationer:

  • Going concern er valgt som regnskabsprincip, og revisor er enig med ledelsen heri. Usikkerheden om fortsat drift er imidlertid ikke tilstrækkeligt omtalt i årsregnskabet. I denne situation skal revisor udtrykke en konklusion med forbehold (”bortset fra”), hvis forholdet er væsentligt, men ikke gennemgribende for årsregnskabet som helhed. Revisor skal derimod udtrykke en afkræftende konklusion (”giver ikke”), hvis forholdet er både væsentligt og gennemgribende for regnskabet som helhed. Det vil det for eksempel være, hvis usikkerheden slet ikke er omtalt i årsregnskabet.
  • Going concern er valgt som regnskabsprincip, men revisor er uenig med ledelsen heri. I denne situation skal revisor altid udtrykke en afkræftende konklusion (”giver ikke”). Hvis usikkerheden om fortsat drift heller ikke er tilstrækkeligt omtalt i årsregnskabet, skal revisor desuden tage forbehold herfor. I denne situation skal revisor tage to forbehold – ét for valget af regnskabsprincip og ét for de manglende oplysninger om usikkerheden – og udtrykke en afkræftende konklusion.

Hvis going concern undtagelsesvist ikke er valgt som regnskabsprincip, det vil sige, at årsregnskabet ikke er aflagt med fortsat drift for øje, men efter likvidations- eller realisationsprincipper, vil revisor forudsætningsvis være enig med ledelsen heri, og revisor skal i denne situation give supplerende oplysninger med henvisning til det valgte regnskabsprincip. Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet”.

Revisors rapportering om going concern er sammenfattet i følgende tabel:

 

 

 

Væsentlig usikkerhed om fortsat drift

Omtale af usikkerhed i årsregnskabet

 

 

 

Tilstrækkelig

Utilstrækkelig

 

 

 

 

 

 

 

 

Going concern valgt som regnskabsprincip

Relevant valg

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Forbehold for manglende oplysninger:

 

Konklusion med forbehold (”bortset fra”) eller afkræftende konklusion (”giver ikke”)

 

 

 

 

 

 

Ikke relevant valg

Forbehold for fortsat drift:

 

Afkræftende konklusion (”giver ikke”)

Forbehold for fortsat drift og forbehold for manglende oplysninger:

 

Afkræftende konklusion (”giver ikke”)

 

 

 

 

 

 

 

Going concern ikke valgt som regnskabsprincip

Relevant valg

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

 

 

 

 

Hvis virksomheden er afhængig af ekstern finansiering for at kunne fortsætte driften med de planlagte aktiviteter i indeværende regnskabsår, skal der foreligge et finansieringstilsagn fra kapitalejere eller långivere for denne periode. Hvis der ikke foreligger et sådant finansieringstilsagn, er der væsentlig usikkerhed om fortsat drift, og revisor skal tage forbehold eller giver supplerende oplysninger i overensstemmelse med tabellen ovenfor.

Hvis finansieringstilsagnet ikke kan indhentes uden en årsrapport fra virksomheden, kan revisor forsynet et udkast til årsrapporten med en erklæring, hvor revisor angiver den forventede konklusion, der er betinget af ledelsens godkendelse af udkastet til årsrapporten og afklaringen af finansieringstilsagnet.

Henvisninger i forbehold og supplerende oplysninger

Hvis revisor tager forbehold eller giver supplerende oplysninger om going concern, skal forbeholdet eller de supplerende oplysninger henvise til note 1, hvis usikkerheden om fortsat drift er omtalt heri. Hvis usikkerheden ikke er omtalt i årsregnskabet, skal revisor som nævnt tage forbehold. Forbeholdet eller de supplerende oplysninger skal derimod ikke henvise til ledelsesberetningen. Dette ændrer dog ikke ved, at årsrapporten altid skal indeholde en ledelsesberetning, hvis der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift, og at ledelsesberetningen skal indeholde oplysninger om usikkerheden.

HVOR FINDER JEG DE RELEVANTE REGLER?

  • Årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 4
  • Regnskabsvejledning 1, afsnit 44-46
  • Regnskabsvejledningen for mindre virksomheder, afsnit 3.3.1
  • Erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 4
  • Erklæringsvejledningens afsnit 5.4.2.4 og 5.6.1
  • ISA 570.