Fra 1. januar 2015 bliver kravene til selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme skærpet i forhold til bopælspligten.

Det betyder, at selskaber skal eje mindst én landbrugsejendom med et stuehus, hvor en person tager bopæl.

Det får umiddelbart den konsekvens, at et selskab ikke kan erhverve en landbrugsejendom uden stuehus, hvis selskabet ikke allerede ejer en landbrugsejendom med et stuehus, hvor en person har bopæl.

Bliver ejendommen erhvervet af selskabet inden 1. januar 2015, kan bopælspligten også opfyldes på en landbrugsejendom med et stuehus ejet af landmanden i selskabet (ankermanden), da selskabet og ankermanden betragtes som samme ejer i den nugældende landbrugslov.

Begrebet ankermand eksisterer ikke efter nytår, og dermed forsvinder muligheden for at opfylde kravet om bopælspligten ved, at en person tager bopæl på en landbrugsejendom ejet af ankermanden.

Overvejer du at købe en bygningsløs landbrugsejendom gennem et selskab, kan det derfor være relevant at få handlen afsluttet inden nytår.