Det er snart tid til den årlige firmajulegave, og det er de fleste arbejdsgivere bekendt, at den årlige julegave maksimalt må have en værdi af op til 700 kr. for at være skattefri for medarbejderen. De fleste arbejdsgivere er også opmærksomme på, at julegaven ikke må gives som kontantvederlag eller som gavekort, idet dette bliver betragtet som almindelig A-indkomst med A-skat til følge.

Men er du som arbejdsgiver også opmærksom på, at julegaven faktisk kan udgøre en værdi af op til 1.000 kr.? Det kræver dog, at du som arbejdsgiver ikke har tildelt den enkelte medarbejder andre skattepligtige ”smågoder” i løbet af året.

Nye regler om skat på personalegoder bevirker nemlig, at medarbejderen hvert år har mulighed for at modtage op til 1.000 kr. i små personalegoder, uden at smågoderne bliver skattepligtige for medarbejderen. Overskrides bagatelgrænsen på 1.000 kr. med blot én krone, bliver medarbejderen skattepligtig af alle smågoderne. I bagatelgrænsen skal også medregnes den årlige julegave. Så længe julegaven dog i sig selv holder sig inden for 700 kr., vil den ikke blive skattepligtig. Reglerne kan belyses ved følgende eksempler:

Eksempel 1:

Medarbejderen har modtaget for 100 kr. smågoder i løbet af året. Arbejdsgiveren har mulighed for at give den ansatte en julegave på 900 kr. uden beskatning.

Eksempel 2:

Medarbejderen har modtaget for 400 kr. smågoder i løbet af året. Hvis arbejdsgiveren giver en julegave på 700 kr., bliver medarbejderen ikke skattepligtig af julegaven. Medarbejderen bliver dog skattepligtig af de øvrige 400 kr., da der nu samlet er givet små personalegoder for mere end 1.000 kr. i løbet af året.

Eksempel 3:

Hvis arbejdsgiveren i eksempel 2 i stedet havde valgt at give en julegave på 600 kr., ville medarbejderen ikke være blevet beskattet af hverken julegaven eller de øvrige 400 kr., da julegaven i så fald vil holde sig inden for 700 kr., og da smågoderne samlet set holder sig inden for 1.000 kr.

Derudover skal man som arbejdsgiver være opmærksom på, at det er blevet tilladeligt at give medarbejderen et gavebevis som julegave. Gavebeviset skal dog kun kunne anvendes til en række af arbejdsgiveren på forhånd udvalgte naturalieydelser, og gavebeviset må ikke kunne konverteres til kontanter eller andre ydelser. Senest har Skatterådet således i tre bindende svar, offentliggjort den 26. oktober 2011, tilkendegivet, at det er muligt at tildele et gavebevis, der giver adgang til at overnatte på et valgfrit af 50 hoteller eller på et valgfrit hotel inden for en bestemt hotelkæde, uden at medarbejderen skal beskattes af gavebeviset.