Frivillig overdragelse

For at kunne overdrage et dansk domæne (.dk) til en anden person eller virksomhed skal den gamle og nye indehaver af domænet udfylde en overdragelsesformular. Formularen hentes hos dk.hostmaster

Derudover bør du overveje at udarbejde en separat aftale om overdragelsen, eksempelvis hvis

- der skal betales et vederlag for domænet

- der skal ske forwarding af mails

Tvangsmæssig overdragelse

Ønsker indehaveren af et .dk domæne ikke at overdrage et givent domæne til en person eller virksomhed, der mener at have krav på domænet, vil en overdragelsen kunne gennemtvinges gennem domstolene eller klagenævnet for domænenavne.

Klagenævnet for domænenavne er et uafhængigt klagenævn, der kan afgøre tvister om retten til domænenavne, der ender på .dk. Nævnet har lovhjemmel i § 13, stk. 1, i lov om internetdomæner.