Patienterstatningen – der tidligere hed Patientforsikringen – behandler sager om patientskader med henblik på at vurdere, om den pågældende har krav på erstatning. Sideløbende med dette erstatningssystem kan man som patient også klage over det behandlende personale til Patientombuddet. Som patient skal man dog være særligt opmærksom på, at der ikke er nogen automatisk samkøring i de to systemer. Hvis man klager over den læge, der har begået en fejl, skal man stadig huske at klage selvstændigt over behandlingsfejlen, hvis der skal være en mulighed for at få erstatning.

Ifølge Patienterstatningen er der mange der glemmer dette. Selv om der er sket en støt stigning af antallet af anmeldelser i de senere år, viser en sammenligning med anmeldelser til Patientombuddet, at der stadig er mange alvorlige sager, der ikke bliver anmeldt i erstatningssystemet – og dermed går man glip af muligheden for at få den erstatning, man eventuelt er berettiget til.