Sø- og Handelsretten har afsagt endnu en dom om konkurrenters brug af Google AdWords.

Sø- og Handelsretten fandt, at en virksomhed havde overtrådt markedsføringslovens § 1, ved at have brugt en konkurrents varemærke som Google AdWords.

Derudover havde virksomheden overtrådt markedsføringslovens § 3, stk. 1 og 3, ved at have markedsført en række vildledende udsagn i et nyhedsbrev og på deres hjemmeside.

Virksomheden blev dømt til at offentliggøre dommens konklusion på deres hjemmeside i 14 dage, og skulle derudover betale 50.000 kr. i bøde.