Erhvervsstyrelsen har den 14.08.12 udsendt den nye indsendelsesbekendtgørelse til årsregnskabsloven i endelig form.

Den nye bekendtgørelse kan findes her.

Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 20.08.12, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 1. Bekendtgørelsen erstattede den tidligere indsendelsesbekendtgørelse fra januar 2012, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 2.

Høringsudkastet til den nye bekendtgørelse er omtalt her.

Digital indberetning af årsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C …

Ligesom høringsudkastet til den nye bekendtgørelse fremgår det af den endelige bekendtgørelse, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal foretage digital indberetning af årsrapporter, der har balancedato efter den 31.12.12, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist efter den 31.05.13, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 2. Indtil da er det frivilligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, om de vil indberette årsrapporten digitalt.

Det er uden betydning, om der er tale om en mellemstor eller en stor virksomhed, idet alle virksomheder omfattet af regnskabsklasse C er underlagt samme regler i relation til digital indberetning af årsrapporten. Der gælder dog særlige regler for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, der frivilligt aflægger årsrapport efter IFRS, jf. nedenfor.

Det er vigtigt at opmærksom på, at indberetningspligten omfatter hele årsrapporten og dermed både årsregnskabet og et evt. koncernregnskab.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om årsrapporter, der har balancedato efter den 31.12.12, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist efter den 31.05.13. Der er derimod ikke tale om årsrapporter, der har balancedato den 31.12.12 eller senere, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist den 31.05.13 eller senere. Dette indebærer bl.a., at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, der har kalenderåret som regnskabsår, først skal indberette årsrapporten digitalt med virkning for regnskabsåret 2013. Der er derimod ikke krav om, at årsrapporten for regnskabsåret 2012 skal indberettes digitalt.

… og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D

Det fremgår også af den nye bekendtgørelse, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal foretage digital indberetning af årsrapporter, der har balancedato efter den 31.12.13, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist efter den 30.04.14, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 3. Indtil da er det frivilligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, om de vil indberette årsrapporten digitalt.

Det er igen vigtigt at være opmærksom på, dels at indberetningspligten omfatter hele årsrapporten og dermed både årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, dels at der er tale om årsrapporter, der har balancedato efter den 31.12.13, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist efter den 30.04.14. Der er derimod ikke tale om årsrapporter, der har balancedato den 31.12.13 eller senere, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist den 30.04.14 eller senere. Dette indebærer bl.a., at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, der har kalenderåret som regnskabsår, først skal indberette årsrapporten digitalt med virkning for regnskabsåret 2014. Der er derimod ikke krav om, at årsrapporterne for regnskabsårene 2012 og 2013 skal indberettes digitalt.

Hvad med virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C, der frivilligt aflægger årsrapport efter IFRS?

Ligesom høringsudkastet til den nye bekendtgørelse fremgår det af en den endelige bekendtgørelse, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C, der frivilligt aflægger årsrapport efter IFRS, er undtaget fra kravet om at foretage digital indberetning af årsrapporter, indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, der aflægger årsrapport efter IFRS, at foretage digital indberetning af årsrapporter, jf. bekendtgørelsens § 19. Det er ikke nødvendigt at ansøge Erhvervsstyrelsen om undtagelse fra kravet om at foretage digital indberetning af årsrapporten.

Oversigt over ikrafttrædelsestidspunkterne

Ikrafttrædelsestidspunktet for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, virksomheder omfattet af regnskabsklasse D samt virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C, der frivilligt aflægger årsrapport efter IFRS, er vist i tabellen nedenfor. Tabellen viser, hvornår årsrapporten første gang skal indberettes digitalt.

 

 

 

Regnskabsklasse

Ikrafttrædelsestidspunkt

Regnskabsår

 

 

 

 

 

Kalenderåret

01.04.x1 - 31.03.x2

01.07.x1 - 30.06.x2

01.10.x1 - 30.09.x2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse B – årsrapport aflægges efter årsregnskabsloven

Regnskabsår, der slutter den 31.01.12 eller senere

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011/12 (01.04.11 - 31.03.12)

Regnskabsåret 2011/12 (01.07.11 - 30.06.12)

Regnskabsåret 2011/12 (01.10.11 - 30.09.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse C – årsrapport aflægges efter årsregnskabsloven

Regnskabsår, der slutter efter den 31.12.12

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012/13 (01.04.12 – 31.03.13)

Regnskabsåret 2012/13 (01.07.12 – 30.06.13)

Regnskabsåret 2012/13 (01.10.12 - 30.09.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse D

Regnskabsår, der slutter efter den 31.12.13

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013/14 (01.04.13 – 31.03.14)

Regnskabsåret 2013/14 (01.07.13 - 30.06.14)

Regnskabsåret 2013/14 (01.10.13 - 30.09.14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse B eller C – årsrapport aflægges efter IFRS

Regnskabsår, der slutter efter den 31.12.13

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013/14 (01.04.13 – 31.03.14)

Regnskabsåret 2013/14 (01.07.13 - 30.06.14)

Regnskabsåret 2013/14 (01.10.13 - 30.09.14)

 

 

 

 

 

 

Hvad med indsendelsesvejledningen?

Sammen med høringsudkastet til den nye indsendelsesbekendtgørelse udsendte Erhvervsstyrelsen et høringsudkast til en vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen.

Vejledningen til indsendelsesbekendtgørelsen er endnu ikke udsendt i endelig form, men dette forventes at ske inden for ganske kort tid.

Indtil den endelige vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen foreligger, kan høringsudkastet til vejledningen findes her.

Der har ikke tidligere været udarbejdet en vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen, men modellen med en bekendtgørelse og en tilhørende vejledning kendes f.eks. fra erklæringsbekendtgørelse og den tilhørende erklæringsvejledning samt uafhængighedsbekendtgørelsen og den tilhørende uafhængighedsvejledning.