IASB har offentliggjort, at de fire store projekter – finansielle instrumenter, leasing, omsætning og forsikringskontrakter – ikke længere vil være klar til offentliggørelse før 30. juni 2011. Dette har ellers været forventningen gennem længere tid.

IASB forventer nu, at de fire store projekter vil blive færdiggjort inden udgangen af 2011.
Der er ikke angivet en forventet ikrafttrædelsesdato. Udskydelsen af offentliggørelsen til andet halvår af 2011 fører dog til en forventning om, at den tidligere plan om ikrafttrædelse pr. 1. januar 2013 ikke længere kan nås. Indtil andet udmeldes fra IASB, er en forventning om ikrafttrædelse pr. 1. januar 2015 et sandsynligt bud.

Det fremgår af IASB’s arbejdsplan fra 21. april, at følgende standarder forventes udstedt i løbet af maj 2011: Præsentation af årsregnskaber (anden totalindkomst), konsolidering, joint ventures og pensioner.

Endelig fremgår det, at IASB inden udgangen af juni 2011 forventes at udsende høringsudkast om investeringsselskaber og den årlige ”pakke” med forslag til forbedringer af forskellige standarder (Improvements) tillige med en høring over IASB's fremadrettede arbejdsprogram.

Relaterede links

IASB’s arbejdsplan
Gå til ifrs.org