Ny erklæringsstandard – ISRS 4410

Som omtalt her har Revisionsteknisk Udvalg udsendt en ny erklæringsstandard – ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Denne nye standard kan findes her (kun medlemmer af FSR – danske revisorer).

Standarden erstatter den eksisterende ISRS 4410 DK om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Standarden indeholder ikke længere særlige danske tilføjelser med kursiv, hvilket er årsagen til, at standarden ikke længere hedder ISRS 4410 DK, men blot ISRS 4410.

Standarden træder i kraft med virkning for erklæringer, der afgives den 01.07.13 eller senere, jf. standardens afsnit 13. Det afgørende er således, hvornår erklæringen afgives. Det er derimod uden betydning, hvilket regnskabsår eller hvilken periode erklæringen vedrører.

Udtalelse fra Revisionsteknisk Udvalg

Revisionsteknisk Udvalg har udsendt en udtalelse om revisors erklæringer på opgaver om opstilling af finansielle oplysninger baseret på den nye standard.

Denne udtalelse kan findes her.

Overordnede ændringer i de nye assistanceerklæringer

De nye assistanceerklæringer medfører bl.a. følgende ændringer:

  • Kravet om, at det skal fremgå af forsiden af regnskabet eller de finansielle oplysninger, at regnskabet eller de finansielle oplysninger ikke er revideret, ophæves
  • Overskriften på erklæringen ændres fra ”Assistanceerklæring” til ”Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger”
  • Hvis regnskabet eller de finansielle oplysninger er udarbejdet efter en såkaldt ”regnskabsmæssig begrebsramme med særligt formål”, f.eks. skattelovgivning (i modsætning til en ”regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål, f.eks. årsregnskabsloven) skal erklæringen indeholde et afsnit, der:

-     Beskriver formålet med regnskabet eller de finansielle oplysninger og om nødvendigt de tiltænkte brugere

-     Gør læserne af erklæringen opmærksomme på det forhold, at de finansielle oplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme med særligt formål, og at regnskabet eller de finansielle oplysninger derfor kan være uegnede til andre formål

  • Erklæringen bliver generelt længere.

Det er fortsat ikke muligt for revisor at tage forbehold i en assistanceerklæring, Alternativet til et forbehold er således fortsat, enten at revisor i stedet for en assistanceerklæring afgiver en erklæring med sikkerhed, f.eks. en reviewerklæring, hvor revisor kan tage det eller de nødvendige forbehold, alternativt at revisor fratræder opgaven og dermed undlader at afgive en erklæring.

Det er som udgangspunkt heller ikke muligt at give supplerende oplysninger i en assistanceerklæring – i hvert fald ikke under overskriften ”Supplerende oplysninger”. Revisor skal under alle omstændigheder aldrig give supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, herunder supplerende oplysninger om ledelsesansvar, i en assistanceerklæring.

Den nye standards anvendelsesområde

Den nye standard omhandler revisors ansvar, når revisor er engageret til at assistere den daglige ledelse med udarbejdelsen og præsentationen af historiske finansielle oplysninger, f.eks. et regnskab, uden at der opnås nogen sikkerhed om disse oplysninger, og til at afgive erklæring om opgaven, jf. standardens afsnit 1.

Standarden gælder som udgangspunkt for opgaver om opstilling af historiske finansielle oplysninger. Standarden kan dog med fornødne tilpasninger også anvendes på opgaver om opstilling af finansielle oplysninger, der ikke er historiske, f.eks. et budget, og på opgaver om opstilling af ikke-finansielle oplysninger, jf. standardens afsnit 2.