Der vil i fremtiden blive lettere adgang til forkyndelse af meddelelser ved de danske domstole, efter folketinget den 29. november 2012 vedtog lovforslag nr. L 12.

Lovændringen åbner bl.a. op for, at rettens meddelelser kan forkyndes telefonisk.

Konkret vil det foregå ved, at stævningsmanden eller en af rettens medarbejder ringer ud til pågældende, og oplyser om f.eks. en stævning. Modtageren af den telefoniske forkyndelse kan få meddelelsen læst op hvis det ønskes, ligesom denne vil blive eftersendt.

For at forkyndelsen kan gennemføres, skal den person der besvarer opkaldet vedkende sig, at være den rette modtager. Den der foretager forkyndelsen skal desuden sikre sig, at vedkommende er i en tilstand hvor han/hun må antages at kunne forstå forkyndelsen. Er den pågældende f.eks. beruset eller påvirket på anden vis, kan telefonforkyndelsen efter omstændighederne ikke gennemføres.

Lovændringen medfører også mulighed for, at forkyndelse kan ske til ledelsen eller personalet på det hospital eller den institution hvor den pågældende midlertidigt eller permanent opholder sig.

Reglerne for forkyndelse overfor juridiske personer har længe været uklare, og baseret på analogislutninger fra forkyndelsesreglerne for egentlige personer. Også dette er der nu gjort op med, idet der i en ny §157 aindføres klare regler for forkyndelse overfor juridiske personer.

Endelig giver lovændringen domstolene mulighed for, at udsende påmindelser digitalt, herunder på SMS, til vidner og andre der skal give møde ved domstolene.

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Lovforslaget indeholder udover ovennævnte, også visse regler om digital forkyndelse, der bl.a. åbner op for muligheden for forkyndelse ved hjælp af digital signatur. Ikrafttrædelsestidspunktet for denne del af lovændringen er dog ikke bestemt i loven, der i stedet tillægger Justitsministeren kompetencen til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet. Det er derfor endnu uvist hvornår denne del af de nye regler vil træde i kraft.