Har du 100 % styr på kreditorerne (både de aktuelle og potentielle) i dit anpartsselskab eller aktieselskab vil det oftest være billigst og huritigst at opløse dit selskab ved en såkaldt betalingserklæring.

Aktionærer eller anpartshavere i et selskab har således mulighed for at afgive en erklæring overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at al gæld forfalden som uforfalden er betalt, og at selskabet er opløst.

Erklæringen skal underskrives af alle aktionærer/anpartshavere.

Sammen med denne erklæring skal indsendes en kvittanceerklæring fra SKAT om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende virksomheden.

Kvittanceerklæringen skal udstedes af det lokale skattecenter.

Betalingserklæring skal sammen med kvittanceerklæring fra SKAT være modtaget hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter dato for underskriften på betalingserklæringen.

Det er derfor en god ide at have indhentet kvittanceerklæring fra SKAT, inden betalingserklæring underskrives.

VIGTIGT: Opløser du selskabet ved betalingserklæring hæfter du som aktionær eller anpartshaver for enhvert krav, der bliver rejst overfor selskabet og for enhver gæld, som selskabet har, hvad enten du er bekendt med kravet / gælden eller ej. Jeg kan derfor kun anbefale en opløsning af selskabet ved betalingserklæring, såfremt du har 100 % styr på kreditorerne i selskabet - det gælder både aktuelle kreditorer og potentielle kreditorer. En potentiel kredtior kan eksempelvis være en kunde, der har købt et produkt af selskabet og dette produkt forårsager en skade (produktansvar). I dette tilfælde vil kunden kunne rejse kravet overfor aktionærer / anpartshaveren, såfremt selskabet er opløst ved en betalingserklæring.