Solvency II er omfangsrigt og vil få signifikant indflydelse på den danske forsikrings- og pensionsbranche. Det vil komme til at medføre tiltag og ændringer for selskaberne inden for alt lige fra organisatorisk opbygning over rapportering og kommunikation til beregninger, modeller og kapitalniveauer. Dette betyder, at Solvency II- projektet er af stor betydning for selskabet indadtil, men det er ligeledes af stor betydning for selskaberne udadtil. Det må forventes, at markedet vil kigge nøje både på, hvorledes opgaven gribes an, og hvorledes den gennemføres, og ikke mindst hvorledes Finanstilsynet vurderer det enkelte selskabs indsats. For at få en succesfuld Solvency II-implementering er det vigtigt, at projektet gribes struktureret an.

Forankringen af Solvency II-projektet
Indledningsvist er det vigtigt at overveje, hvor Solvency II-projektet skal forankres i organisationen. Der kan ikke gives et entydigt svar på, hvor dette skal være. Det essentielle er, at forankringen er baseret på den enkelte organisations ”udseende”. I Deloitte har vi ekspertise både inden for Solvency II og inden for organisationsændringer og kommunikation. Deloitte kan være med til at sikre en tilgang til Solvency II således, at projektet forankres til at komme bredt ud i organisationen, samtidig med at det opnår forankring i og støtte fra topledelsen.

Strategi for Solvency II-projektet
Når den organisatoriske forankring er på plads, bør der fastlægges et ambitionsniveau og udarbejdes en strategi for Solvency II-projektet. Solvency II-projektet er ikke et projekt, der er overstået på kort tid, derfor er det vigtigt, at selskaberne lægger en langsigtet strategi for, hvorledes man ønsker at tilgå Solvency II-opgaven og drive processen frem mod 2012. Dette skal ud over et glidende projektforløb også sikre, at forventningerne internt i organisationen er klarlagt og afstemt således, at den nødvendige buy-in opnås på alle niveauer af organisationen. Deloitte har lang og bred erfaring både med Solvency II- og med compliance-projekter generelt, hvilket betyder, at vi kan deltage i sparring omkring jeres selskabs fastlæggelse af ambitionsniveau og strategi og tilpasse dette til jeres konkrete situation.

Tilgangen til gap-analysen
Det forventes af Finanstilsynet, at selskaberne begynder Solvency II-opgaven med at udføre en gap-analyse. Det er Deloittes opfattelse, at omfanget af gap-analysen bør tænkes ind i en helhedsbetragtning om, hvor det enkelte selskab ønsker at starte sit Solvency II-arbejde. Eksempelvis ser vi selskaber, der vælger at begynde med en indledende compliance assessment, der på overordnet niveau evaluerer selskabets nuværende status i forhold til Solvency II-kravene. Herigennem identificeres en Solvency II-implementeringsplan, hvor nødvendige aktiviteter identificeres, hvilket kan inkludere, at områder skal analyseres/vurderes yderligere. Andre selskaber begynder med en detaljeret gap-analyse, da dette vurderes mest hensigtsmæssigt i forhold til deres selskabs situation.

Vi har en gennemprøvet metode til at udarbejde Solvency II-gap-analyser efter. Tilgangen tilpasses det enkelte selskabs situation og ambition. Herved sikres kunderne en struktureret og ikke mindst en erfaringsbaseret tilgang til opgaven, der matcher det enkelte selskabs behov.