Private, der sælger deres kunstgenstande, kan, hvis skatteskruen er blevet strammet i den seneste finanslov, drage fordel af en gunstig skatteordning.

Da der er to skatteordninger, kræver det, at man inden et eventuelt salg ser nærmere på en fornuftig anvendelse af de eksisterende regler.

Personer, der er bosiddende i Frankrig, og som sælger en kunstgenstand, en antikvitet, et samlerobjekt, smykker eller ædelmetaller, kan vælge mellem to ordninger for beskatning af genvist. Gevinsten beskattes med en fast procent og ikke med den progressive indkomstskat, der kan komme helt op på 45 %, som det nu er tilfældet for salg af værdipapirer. Beskatningsprincippet er en fast afgift på salgsprisen, som træder i stedet for beskatning af gevinsten. Finansloven for 2014 har hævet procenten fra 4,5 % til 6 % for kunstgenstande, antikviteter, samlerobjekter samt smykker. For ædelmetaller (guld, sølv og platin) er procenten hævet fra 7,5 % til 10 %. Dertil kommer en social afgift (CRDS) på 0,5 %, når sælger bor i Frankrig. Imidlertid er der ifølge loven visse tilfælde, hvor sælger ikke betaler denne skat. Salg til museer, offentlige biblioteker og offentlige arkiver samt kunstneres salg af egne værker, der hele tiden har været i pågældendes eje, er fritaget for skat.

Guld- og sølvmønter betragtes som samlerobjekter, når de er fra før 1800, og beskattes derfor kun med 6,5 % inkl. social afgift (CRDS). Når de derimod er af nyere dato, sidestilles de med ædelmetaller, og skatten ryger derfor op på 10,5 % af salgsprisen. Salg af genstande, hvis salgspris ikke overstiger 5.000 euro, er fritaget for skat. Denne grænse gælder enkeltvis, undtagen når de solgte genstande udgør en helhed.

Man kan også vælge den almindelige ordning for gevinst på løsøre, der efter to år, giver et fradrag for hvert år, man har ejet genstanden. Finansloven for 2014 har reduceret fradraget til 5 % pr. år (i stedet for tidligere 10 %) efter to år, hvorved opnås skattefritagelse efter 20 år (i stedet for tidligere 12 år).

Afgiftsgrundlaget, der svarer til nettogevinsten efter fradrag, beskattes med 34,50 % (19 % + 15,5 % i sociale afgifter) samt det ekstraordinære bidrag på de høje indkomster, op til maksimum 4 % yderligere (over 1 mio. euro for par, uanset type indtægt). Købsomkostninger og restaureringsudgifter, der giver mulighed for at øge kostprisen, anvendes med deres faktiske beløb og ikke et fast beløb. Denne option er forbeholdt fysiske personer, der bor i Frankrig. For at benytte ordningen skal man gyldigt kunne dokumentere købsdato og -pris eller den dato, hvor genstanden er tilført ens formue, og at den stadig er en del heraf.