Ved køb af fast ejendom vil der oftest skulle betales store beløb til staten i form af tinglysningsafgifter.

Ved tinglysning af et skøde skal der som hovedregel betales en fast afgift på 1.400 kr. samt yderligere 0,6 % af købesummen for ejendommen.

Derudover skal der betales en tinglysningsafgift af de lån, der bliver optaget og tinglyst i forbindelse med ejendomskøbet. Denne tinglysningsafgift for pantebreve udgør et fast beløb på kr. 1.400 kr. samt yderligere 1,5 % af pantebrevets hovedstol.

I mange tilfælde vil der dog efter Tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 2 være mulighed for en såkaldt ”stempelrefusion”.

Skal nogle gamle lån i ejendommen således indfries i forbindelse med købet kan restgælden på disse gamle lån i afgiftsmæssig betydning overføres til det nye lån. Der skal således kun betales tinglysningsafgift på 1,5 % af forskellen mellem det nye lån og det gamle lån.

Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldte for at der kan ske stempelrefusion.

For det første må det gamle lån ikke være indfriet på et tidspunkt før det nye pantebrev er blevet underskrevet.

For det andet må det gamle pantebrev ikke aflyses, før det nye pantebrev er blevet tinglyst

Og for det tredje skal det gamle pantebrev senest et år efter at det nye pantebrev er blevet anmeldt til tinglysning.

Endelig gælder for det fjerde, at det nye og det gamle pantebrev skal have pant i samme faste ejendom samt at det nye og det gamle pantebrev skal være et realkredit eller realkreditlignende lån.

Reglerne om tinglysningsafgift og om stempelrefusion er beskrevet nærmere i Tinglysningsafgiftsloven.

Dine rådgivere, herunder især din bankrådgiver, er forpligtet til at sørge for, at du som køber i forbindelse med et ejendomskøb får stempelrefusion af de lån i ejendommen, som sælger har optaget og som skal aflyses i forbindelse med ejendomskøbet.