De nye standarder

Revisionsteknisk Udvalg har udsendt to nye erklæringsstandarder:

  • ISAE 3420 vedrørende erklæringsopgaver med sikkerhed om opstilling af proforma finansielle oplysninger indeholdt i et prospekt
  • ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

ISAE 3420 kan findes her (kun for medlemmer af FSR).

ISRS 4410 kan findes her (kun for medlemmer af FSR).

ISAE 3420

ISAE 3400 er en helt ny standard vedrørende erklæringsopgaver med sikkerhed om opstilling af proforma finansielle oplysninger indeholdt i et prospekt.

Standarden træder i kraft med virkning for erklæringer, der afgives den 31.03.13 eller senere, jf. standardens afsnit 9.

Revisionsteknisk Udvalg og Børsudvalget forventes primo 2013 at udsende en udtalelse vedrørende revisors erklæringer om opstilling af proforma finansielle oplysninger.

ISRS 4410

ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger erstatter den eksisterende ISRS 4410 DK om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Standarden indeholder ikke længere særlige danske tilføjelser med kursiv, hvilket er årsagen til, at standarden ikke længere hedder ISRS 4410 DK, men blot ISRS 4410.

Standarden træder i kraft med virkning for erklæringer, der afgives den 01.07.13 eller senere, jf. standardens afsnit 15.

Revisionsteknisk Udvalg forventes primo 2013 at udsende en udtalelse vedrørende revisors rapportering om assistance.