Erhvervsstyrelsen har den 29.06.12 udsendt et høringsudkast til en ny indsendelsesbekendtgørelse og et høringsudkast til en vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen.

Høringsudkastet til den nye indsendelsesbekendtgørelse kan findes her.

Høringsudkastet til vejledningen til indsendelsesbekendtgørelsen kan findes her.

Høringsbrevet fra Erhvervsstyrelsen kan findes her.

Høringsfristen vedrørende udkastet til den nye indsendelsesbekendtgørelse udløber den 01.08.12, og høringsfristen vedrørende udkastet til vejledningen til indsendelsesbekendtgørelsen udløber den 15.08.12.

Den nye indsendelsesbekendtgørelse forventes færdiggjort og udsendt primo august, og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 15.08.12, jf. bekendtgørelsesudkastets § 34, stk. 1.

Bekendtgørelsen vil da erstatte den eksisterende indsendelsesbekendtgørelse fra januar 2012, jf. bekendtgørelsesudkastets § 34, stk. 2.

Vejledningen til indsendelsesbekendtgørelsen forventes færdiggjort og udsendt ultimo august.

Den eksisterende indsendelsesbekendtgørelse er omtalt her.

Digital indberetning af årsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D

Den eksisterende indsendelsesbekendtgørelse indeholder ikke regler om digital indberetning af årsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D.

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal foretage digital indberetning af årsrapporter, der har balancedato efter den 31.12.12, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist efter den 31.05.13, jf. bekendtgørelsesudkastets § 9, stk. 1, nr. 2. Indtil da er det frivilligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, om de vil indberette årsrapporten digitalt.

Det er uden betydning, om der er tale om en mellemstor eller en stor virksomhed, idet alle virksomheder omfattet af regnskabsklasse C er underlagt samme regler i relation til digital indberetning af årsrapporten. Der gælder dog særlige regler for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, der frivilligt aflægger årsrapport efter IFRS, jf. nedenfor.

Det er vigtigt at opmærksom på, at indberetningspligten omfatter hele årsrapporten og dermed både årsregnskabet og et evt. koncernregnskab.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om årsrapporter, der har balancedato efter den 31.12.12, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist efter den 31.05.13. Der er derimod ikke tale om årsrapporter, der har balancedato den 31.12.12 eller senere, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist den 31.05.13 eller senere. Dette indebærer bl.a., at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, der har kalenderåret som regnskabsår, først skal indberette årsrapporten digitalt med virkning for regnskabsåret 2013. Der er derimod ikke krav om, at årsrapporten for regnskabsåret 2012 skal indberettes digitalt.

Det fremgår også af bekendtgørelsesudkastet, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal foretage digital indberetning af årsrapporter, der har balancedato efter den 31.12.13, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist efter den 30.04.14, jf. bekendtgørelsesudkastets § 9, stk. 1, nr. 3. Indtil da er det frivilligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, om de vil indberette årsrapporten digitalt.

Det er igen vigtigt at være opmærksom på, dels at indberetningspligten omfatter hele årsrapporten og dermed både årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, dels at der er tale om årsrapporter, der har balancedato efter den 31.12.13, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist efter den 30.04.14. Der er derimod ikke tale om årsrapporter, der har balancedato den 31.12.13 eller senere, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist den 30.04.14 eller senere. Dette indebærer bl.a., at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, der har kalenderåret som regnskabsår, først skal indberette årsrapporten digitalt med virkning for regnskabsåret 2014. Der er derimod ikke krav om, at årsrapporterne for regnskabsårene 2012 og 2013 skal indberettes digitalt.

Der bliver således også for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D tale om en rullende overgang til obligatorisk digital indberetning af årsrapporter, idet de sidste virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D, der overgår til obligatorisk digital indberetning af årsrapporter, er de virksomheder, der har kalenderåret som regnskabsår.

Som nævnt her fremgik det af bemærkningerne lov nr. 341 af 27.04.11 om ændring af bl.a. årsregnskabsloven, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C tidligst ville blive pålagt at indberette årsrapporter digitalt med virkning for årsrapporter med balancedato den 31.07.12 eller senere, dvs. årsrapporter med indsendelsesfrist den 31.12.12 eller senere, og at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D tidligst ville blive pålagt at indberette årsrapporter digitalt med virkning for årsrapporter med balancedato den 31.08.13 eller senere, dvs. årsrapporter med indsendelsesfrist den 31.12.13 eller senere. Bekendtgørelsesudkastet indeholder således en længere implementeringsfrist for virksomheder end regnskabsklasse C eller D, end lovbemærkningerne lagde op til.

Det bemærkes, at det for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D som hovedregel ikke er muligt at anvende Regnskab Basis, dvs. indtastningsløsningen på Virk.dk, idet denne løsning som hovedregel kun kan anvendes af virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, jf. bekendtgørelsesudkastets § 11-13.

Hvad med virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C, der frivilligt aflægger årsrapport efter IFRS?

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, der frivilligt aflægger årsrapport efter IFRS, er undtaget fra kravet om at foretage digital indberetning af årsrapporter, indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, der aflægger årsrapport efter IFRS, at foretage digital indberetning af årsrapporter, jf. bekendtgørelsesudkastets § 19. Det er ikke nødvendigt at ansøge Erhvervsstyrelsen om undtagelse fra kravet om at foretage digital indberetning af årsrapporten.

Det samme gælder allerede for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der frivilligt aflægger årsrapporter efter IFRS, jf. den eksisterende indsendelsesbekendtgørelses § 14.

Oversigt over ikrafttrædelsestidspunkterne

Ikrafttrædelsestidspunktet for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, virksomheder omfattet af regnskabsklasse D samt virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C, der frivilligt aflægger årsrapport efter IFRS, er vist i tabellen nedenfor. Tabellen viser, hvornår årsrapporten første gang skal indberettes digitalt.

 

 

 

 

Regnskabsklasse

Ikrafttrædelsestidspunkt

Regnskabsår

 

 

 

 

 

Kalenderåret

01.04.x1 - 31.03.x2

01.07.x1 - 30.06.x2

01.10.x1 - 30.09.x2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse B – årsrapport aflægges efter årsregnskabsloven

Regnskabsår, der slutter den 31.01.12 eller senere

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011/12 (01.04.11 - 31.03.12)

Regnskabsåret 2011/12 (01.07.11 - 30.06.12)

Regnskabsåret 2011/12 (01.10.11 - 30.09.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse C – årsrapport aflægges efter årsregnskabsloven

Regnskabsår, der slutter efter den 31.12.12

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012/13 (01.04.12 – 31.03.13)

Regnskabsåret 2012/13 (01.07.12 – 30.06.13)

Regnskabsåret 2012/13 (01.10.12 - 30.09.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse D

Regnskabsår, der slutter efter den 31.12.13

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013/14 (01.04.13 – 31.03.14)

Regnskabsåret 2013/14 (01.07.13 - 30.06.14)

Regnskabsåret 2013/14 (01.10.13 - 30.09.14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse B eller C – årsrapport aflægges efter IFRS

Regnskabsår, der slutter efter den 31.12.13

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013/14 (01.04.13 – 31.03.14)

Regnskabsåret 2013/14 (01.07.13 - 30.06.14)

Regnskabsåret 2013/14 (01.10.13 - 30.09.14)

 

 

 

 

 

 

 

Indsendelsesvejledningen

Ud over et høringsudkast til en ny indsendelsesbekendtgørelse har Erhvervsstyrelsen som nævnt også udsendt et høringsudkast til en vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen.

I vejledningen giver Erhvervsstyrelsen en række kommentarer og fortolkningsbidrag til reglerne i indsendelsesbekendtgørelsen. Vejledningen følger de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen.

Vejledningen indeholder en mere detaljeret beskrivelse af de praktiske forhold omkring digital indberetning af årsrapporter, herunder at det er en lukket taksonomi for virksomheder omfattet regnskabsklasse B og C, hvorimod det bliver en åben taksonomi for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, der aflægger årsrapport efter IFRS. Vejledningen indeholder desuden en detaljeret beskrivelse af de systemer, der anvendes til digital indberetning, herunder deres muligheder og begrænsninger.

Der har ikke tidligere været udarbejdet en vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen, men modellen med en bekendtgørelse og en tilhørende vejledning kendes f.eks. fra erklæringsbekendtgørelse og den tilhørende erklæringsvejledning samt uafhængighedsbekendtgørelsen og den tilhørende uafhængighedsvejledning.