Den nye standard

Revisionsteknisk Udvalg har den 08.02.13 udsendt en ny erklæringsstandard – ISRE 2400 vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber.

Den nye standard kan findes her, hvilket dog kræver, at man er medlem af FSR.

FSR har desuden udsendt en faglig nyhed om den nye standard. Denne faglige nyhed kan findes her, hvilket dog også kræver, at man er medlem af FSR.

Standarden erstatter den eksisterende ISRE 2400 DK om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Standarden træder i kraft med virkning for regnskabsperioder, der slutter den 31.12.13 eller senere, jf. standardens afsnit 13, dvs.:

  • For virksomheder med kalenderåret som regnskabsår med virkning for regnskabsåret 2013
  • For virksomheder med regnskabsår 01.04.x1 – 31.03.x2 med virkning for regnskabsåret 2013/14 (01.04.13 – 31.03.14)
  • For virksomheder med regnskabsår 01.07.x1 – 30.06.x2 med virkning for regnskabsåret 2013/14 (01.07.13 – 30.06.14)
  • For virksomheder med regnskabsår 01.10.x1 – 30.09.x2 med virkning for regnskabsåret 2013/14 (01.10.13 – 30.09.14).