Ny retspraksis

Sø- og Handelsretten tog i efteråret 2012 stilling til to principielle sager, der vedrører spørgsmålet om, hvornår man må bruge andres varer og varemærker i sin markedsføring.

NOMA-dommen

I NOMA-sagen tog Sø- og Handelsretten stilling til, om en middag på restaurant NOMA kunne markedsføres som gevinst i en konkurrence uden NOMAs tilladelse. Annoncøren havde ikke købt et gavekort til NOMA eller reserveret bord på restauranten. Konkurrencen var udarbejdet og blev formidlet af et mediebureau på vegne af en udenlandsk erhvervsdrivende, som solgte medlemskaber til en chokoladeklub.

Konkurrencen blev bl.a. omtalt på mediebureauets hjemmeside og i et nyhedsbrev, som var udsendt til 38.024 e-mailadresser. 1.894 modtagere havde åbnet nyhedsbrevet. Af konkurrencen fremgik bl.a.: "Vind en middag på verdens bedste restaurant. NOMA er netop kåret som verdens bedste restaurant".

Sø- og Handelsretten fandt, at NOMA i 2009 var et velkendt varemærke og dermed kunne påberåbe sig en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 2. Annoncen fremhævede NOMA som "VERDENS BEDSTE" restaurant, mens annoncørens eget navn var meget nedtonet. Som følge heraf, og da det var meget svært at reservere bord på NOMA, fandt retten, at annoncen var vildledende og kunne medføre et negativt omdømme og dermed renomméskade for NOMA. Sø- og Handelsretten fandt ligeledes, at annoncen ikke var udtryk for god markedsføringsskik.

Annoncøren og mediebureauet blev herefter solidarisk dømt til at betale 150.000 kr. i vederlag til NOMA, der havde krævet 250.000 kr.

I forholdet mellem annoncøren og mediebureauet blev mediebureauet dømt til at friholde annoncøren for betaling til NOMA. Retten lagde i den forbindelse til grund, at annoncøren nok havde godkendt kampagnen, men at godkendelsen alene angik opsætningen af kampagnen, hvorimod det var bureauets opgave at sikre, at kampagnen overholdt dansk lovgivning, især da annoncøren ikke var dansk.

Body Bike-dommen

Den anden sag omhandlede brug af en spinningcykel som rekvisit i et reklamefoto i forbindelse med Dansk Supermarkeds reklame for spinning- og motionstøj. Anvendelsen skete uden tilladelse fra producenten af cyklen. Reklamen blev vist i en husstandsomdelt reklame og i et julekatalog.

I denne sag fandt retten ikke, at der var tale om en krænkelse af producentens rettigheder. Spinningcyklen var ikke ophavsretligt beskyttet. Reklamen angik desuden ikke spinningcykler eller varer af lignende art, men derimod motionstøj, og da varemærket ikke var velkendt, var der ikke tale om en varemærkekrænkelse.

Brugen af spinningcyklen som rekvisit i reklamefotos udgjorde endvidere ikke under de konkrete omstændigheder en overtrædelse af markedsføringsloven. Dansk Supermarked blev derfor frifundet i sagen.

Hvad kan udledes af den nye retspraksis

  • Erhvervsdrivende skal fortsat være forsigtige med at gøre brug af andres kendetegn mv. i reklamer, især velkendte varemærker, uden tilladelse fra rettighedsindehaveren. Udsagn som "Vind en iPad", "Vind et B&O fjernsyn", "Vind et gavekort til Fona" eller lignende kan således være ulovlige efter varemærkeloven og markedsføringsloven. Dette vil dog afhænge af de konkrete omstændigheder, herunder annoncens opbygning og indhold.
  • De to domme tager ikke stilling til brugen af ophavsretligt beskyttede produkter i reklamer, men det må fortsat antages, at rettighedshaverens samtykke er nødvendigt, hvis der gengives billeder af produkter, der er ophavsretligt beskyttede.
  • Dommene tager heller ikke direkte stilling til varemærkelovens §§ 5 og 6 om loyal kendetegnsbrug i nødvendigt omfang og konsumption, idet annoncørerne i ingen af de to domme havde købt de produkter, der blev benyttet i reklamerne.
  • Med dommene er der nu også skabt yderligere klarhed omkring forholdet mellem annoncører og medie- og reklamebureauer, idet NOMA-dommen fastslår, at det som udgangspunkt er bureauet, der er ansvarlig for, at de reklamer, de producerer, overholder gældende ret.