En cookie er data, der plantes på slutbrugerens computer når websteder, som benytter cookies, besøges. Cookies kan indeholde data, i form af personlige oplysninger så som passwords, som huskes når siden besøges, eller det kan være indholdet af en indkøbskurv. 

Cookies bruges blandt andet til at holde øje med slutbrugerens færdsel på nettet, oplysninger som efterfølgende kan sælges til fx reklamebranchen.

Nu er det imidlertid ikke længere lovligt at gøre brug af cookies, såfremt slutbrugeren ikke giver sit informerede samtykke.

Efter den 14. december 2011 blev det strafbart for private og virksomheder at gøre brug af cookies, når der ikke samtidig bliver oplyst om denne brug.

Bekendtgørelsen ”om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” blev indført for at beskytte slutbrugerne mod videregivelse af følsomme oplysninger.

Der er efter bekendtgørelsen forbudt at lagre eller videregive oplysninger om slutbrugeren, hvis ikke slutbrugeren har givet sit samtykke hertil samt og samtidig er blevet bekendt med omfanget og formålet hermed.

Det er nu alene tilladt at lagre og videregive oplysninger, hvis det alene sker med henblik på kommunikation, eller det er påkrævet, dvs. en teknisk forudsætning for at en service som slutbrugeren har anmodet om kan lade sig gøre.

Overtrædelser af bekendtgørelsen kan medføre bødestraf.