Ny dom om varesammenfald og forvekslighed.

Den 25. marts 2010 stadfæstede Højesteret Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS mod Broadcom Corporation.

Broadcom Corporation er et amerikanske selskab der i 1999 fik ordet Broadcom registreret som EF-varemærke i klasse 9 og 42, hvilket bl.a. omfatter salg og service inden for computerhardware, computernet og internettet.

De danske selskaber Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS fik i 2004 registreret Broadcom som varemærke i klasse 38, telekommunikation, da begge selskaber udbyder bredbåndstjenester, herunder internet og telefoni til erhverv og private. Broadcom ApS anvender i dag Broadcom som deres forretningskendetegn i form af varemærke, selskabsnavn og domænenavn.

Broadcom Corporation anlagde i sin tid sagen med påstand om at de danske selskaber ikke måtte registrere og gøre brug af ordet Broadcom som forretningskendetegn og at Broadcom Corporation skulle tilkendes vederlag og erstatning for uberettiget brug af navnet.

I sin begrundelse anfører Højesteret, at Broadcom ApS´ forretningskendetegn er identisk med Broadcom Corporations EF-varemærke og at der er en høj grad af lighed mellem Broadcom Bolignet - hvor det dominerende ord er Broadcom- og Broadcom Corporations varemærke.

Efter bevisførelsen lægger Højesteret ydermere til grund, at Broadcom ApS´og Broadcom Bolignet ApS´ forretningsområder og kundekreds i væsentligt omfang adskiller sig fra Broadcom Corporations. Dog anfører Højesteret i sine præmisser, at der generelt er sket en brancheglidning mellem telekommunikationsvirksomhed og virksomhed med salg og service af computerhardware og -software, hvilket der må lægges vægt på.

Alt i alt finder Højesteret, at der foreligger en risiko for forveksling efter EF-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, litra b, og at de danske selskabers brug af deres forretningskendetegn derfor kan forbydes.

De danske selskaber forpligtes derfor til at slette selskabsnavnene Broadcom ApS og Broadcom Bolignet ApS samt domænenavnet broadcom.dk. Tillige dømmes begge selskaber til at betale vederlag til Broadcom Corporation.