Varemærkelovens § 25 bestemmer, at hvis ikke indehaveren af et registreret varemærke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning, reelt har gjort brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser for hvilket varemærket er registreret, kan registreringen ophæves. Ligeledes kan registreringen ophæves såfremt brugen har været ophørt i 5 år.

Ved vurderingen af brugen indgår bl.a. overvejelser om kunder, afsætningsmarkeder, produktet og sædvanlige markedsføringsmæssige aktiviteter.

Netop denne bestemmelse tog Sø- og Handelsretten i brug, da retten i U 2012.1324 afgjorde en sag mellem Dansk Supermarked og PUCH.

Sagen var nærmere, at varemærket PUCH tilbage i 1940 var blevet registreret i Danmark som et figurmærke for bl.a. motorcykler og cykler.

Varemærket blev dog aldrig taget i brug i forbindelse med salg af cykler i Danmark, men derimod i forbindelse med salg af knallerter indtil slutningen af 1980’erne. De fleste husker nok den legendariske grønne PUCH MAXI.

I 2007 fik Dansk Supermarked registreret ordmærket PUCH i Danmark for bl.a. cykler og scootere og anvendte mærket i forbindelse med markedsføring af netop cykler.

Den oprindelige rettighedsindehaver fremsatte indsigelser mod Dansk Supermarkeds registrering af ordmærket. Dansk Supermarked svarede igen ved at indgive begæring om udslettelse af det ældre mærke på grund af manglende brug.

Sø- og Handelsretten fandt, at figurmærket uden afbrydelse havde været ophørt i 5 år. Den omstændighed, at andre end den oprindelige rettighedsindehaver fortsat solgte reservedele til PUCH knallerter, udgjorde ikke en reel brug af varemærket.

Sø- og Handelsretten afgjorde derfor sagen til fordel for Dansk Supermarked, der fik medhold i sin påstand om udslettelse af det ældre varemærke.

Som varemærkeindehaver er det således vigtigt at kunne dokumentere, at der har været en reel brug af varemærket inden for en periode på 5 år, idet man ellers risikerer at få sit mærke udslettet helt eller delvist.