Markedsføring via sociale medier
I takt med en generel stigning i brugen af sociale medier er det blevet mere og mere udbredt, at erhvervsdrivende markedsfører sig via disse medier.

I den forbindelse har forbrugerombudsmanden modtaget adskillige henvendelser fra erhvervsdrivende med anmodning om stillingtagen til konkrete markedsføringstiltag på bl.a. Facebook. Særligt har der været tvivl omkring, hvorvidt markedsføring via sociale medier er omfattet af lovgivningens almindelige regler.

De nordiske forbrugerombudsmænd har på baggrund heraf i fællesskab udarbejdet et udkast til et standpunkt til markedsføring via sociale medier. Udkastet er nu sendt i høring med høringsfrist den 19. december 2011.

Selvom forbrugerombudsmændene i høj grad har udarbejdet udkastet med henblik på erhvervsdrivendes markedsføring via Facebook, er der ikke tale om et standpunkt til Facebook, men om en generel vejledning om markedsføring via sociale medier.

Forbrugerombudsmændene slår indledningsvis fast, at de almindelige regler for markedsføring også omfatter markedsføring via sociale medier. Standpunktet udgør således alene et supplement til de almindelige regler for markedsføring, ligesom også det tidligere udarbejdede standpunkt til handel og markedsføring på internettet fortsat er gældende.

I standpunktet behandles endvidere følgende spørgsmål:

 • Reklameidentifikation

  Det indskærpes herunder, at privatpersoner skal kunne se, hvornår der er tale om markedsføring.
   
 • Uanmodet elektronisk markedsføring

  Erhvervsdrivende må som udgangspunkt ikke rette henvendelse til en fysisk person ved brug af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring. Dette udgangspunkt kan kun fraviges, hvis den erhvervsdrivende forudgående har opnået modtagernes samtykke til at modtage markedsføring via elektronisk post.
   
 • Markedsføring over for børn og unge

  Særlig over for denne målgruppe opstilles en række skærpende regler for, hvorledes erhvervsdrivende må markedsføre sig.
   
 • Indholdet af bannerreklamer

  Der oplistes en lang række krav, der skal opfyldes, førend en bannerreklame kan betragtes som lovlig.
   
 • Ansvar for markedsføringens indhold mv.

  Ansvaret for overholdelse af markedsføringsreglerne påhviler den erhvervsdrivende selv, uanset hvem der faktisk har udarbejdet materialet. Reklamebureauer eller andre, der har varetaget eller udarbejdet markedsføringsmaterialet, kan desuden blive ansvarlige efter de almindelige medvirkensregler. Tilsvarende vil udbyderen af det sociale medie under givne betingelser kunne blive medvirkensansvarlig.
   
 • Grænseoverskridende markedsføring

  Som udgangspunkt gælder virkningsprincippet, hvorefter den erhvervsdrivende skal overholde den lovgivning, der gælder i det land, hvor markedsføringen har virkning. Såfremt der er tale om et EU-/EØS-land, der markedsfører sig i et andet EU-/EØS-land, gælder dog i stedet afsenderlandsprincippet. Den erhvervsdrivende skal herefter markedsføre sig i overensstemmelse med den offentlige lovgivning, som gælder i det land, hvor den erhvervsdrivende er etableret.

Udkastet til standpunktet til markedsføring via sociale medier udgør hovedsageligt en specificering af de allerede gældende markedsføringsregler. Såfremt standpunktet vedtages endeligt, må de dog anses for at udgøre et fornuftigt fortolkningsværktøj til de erhvervsdrivende, der måtte have tvivlsspørgsmål i forbindelse med deres markedsføring via sociale medier.