30. september 2011 vedtog OASIS at godkende ODF 1.2 som en OASIS standard for dokumentformater. Nu er det op til en ny regering at gøre det samme!

Farcen, der har udspillet sig forbindelse med den tidligere regerings ekspertudvalg, der skulle skulle vurdere åbne standarder for dokumenter i den offentlige sektor, og som ComputerWorld har berettet omfattende om, kan nu få en hurtig og lykkelig slutning. I hvert fald, hvis man ønsker, at den danske offtenlige sektor nu endelig skal benytte sig af reelle åbne standarder med henblik på at sikre konkorrence på markedet for det office pplikationer, som f.eks. regneark og tekstbehandling, som udgør kernen i en stor del af den offentlige IT-anvendelse.

30 september 2011 vedtog OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) der er et not-for-profit konsortium, der arbejder for udvikling, konvergens og godkendelse af åbne standarder for det globale informations samfund at godkende ODF version 1.2 som en åben standard. Medlemmerne i OASIS stemte herfor i antal, der er højere end normalt i tilsvarende afstemninger.

Da regeringens ekspertudvalg i slutningen af marts 2011 udtalte som om, hvilke dokumenter kunne betragtes som (efter den definition, som udvalget nu havde valgt at ligge til grund), var udmeldingen, at INGEN af de formater, der var under vurderinger - Microsoft's OOXML og alle andres ODF - levede op til betegnelsen "åben". Herved var vi alle slået tilbage til startsstregen for snart 10 år siden, da arbejdet med åbne standarder blev i gangsat.

Den eneste grund til, at udvalget ikke kunne godkende ODF som en åben standard på dette tidspunkt var, at "kun" ODF version 1.0 var både OASIS og ISO godkendt. Version 1.1 og 1.2 var således ikke formelt OASIS og ISO godkendt, selvom standarden i realiteten var den mest udbredte, når bortses fra OOXML naturligvis.

Nu burde denne sidste formalistiske grund til ikke at fastslå, at ODF version 1.0 til 1.2 bør godkendes af det offentlige som den eneste åbne standard i realiteten være ryddet af vejen. Det må klart forventes, at også ODF version 1.2 ISO godkendes. Det er for eksempel svært - men naturligvis ikke umuligt - at forestille sig, at Microsoft vil modætte sig en ISO godkendelse af ODF version 1.2, da netop Microsoft sammen med blandt andet Sun/Oracle, IBM, Novell, Nokia har bidraget væsentligt og konstruktivt til formulering af version 1.2 i forbindelse med benhandlingen i OASIS. 

Den nye regering bør derfor straks tage initiativ til, at offentlig IT-politik, også ved udvekslings af dokumentformater - baseres på det princip, som alle er enige i - at som et klart udgangspunkt skal alle offentlige IT-systemer være baseret på åbne standarder - og at den eneste åbne standard for tiden er ODF. Ud af starthullerne. Der er penge at tjene og spare for den offentlige sektor - og for alle os andre. Så kom ud af starthullerne.

Martin von Haller Grønbæk er formand for Foreningen for Danske Open Source Leverandører (OSL).