Brugskunst giver traditionelt set anledning til særlige problemer rent ophavsretsligt, da udformningen ofte er bestemt af tekniske eller funktionelle hensyn. Ophavsretten beskytter som det helt klare udgangspunkt nemlig ikke teknik og funktion, men kun den æstetiske formgivning.

Højesteret har for nylig afsagt dom i en sag vedrørende efterligning af den ikoniske ”Birkin Bag” fra det franske modehus Hermès.

Spørgsmålet i sagen var om to handelsselskaber havde efterlignet den klassiske ”Birkin Bag” og den nyere model ”Birkin Shoulder Bag” i så høj grad, at der forelå en ophavsretskrænkelse, varemærkekrænkelse og/eller en overtrædelse af markedsføringslovens § 1.

Sø- og Handelsretten fastslog at Birkin-tasken nyder ophavsretlig beskyttelse, idet dens design er så detaljeret og specielt. Netop det detaljerede design adskilte, ifølge Sø- og Handelsretten, originalen fra efterligningerne i en sådan grad, at de efterlignede tasker ikke udgjorde en nærgående efterligning. Grundet efterligningernes primitivitet fandt Sø- og Handelsretten heller ikke, at taskerne udgjorde en varemærkekrænkelse. Dette hovedsagligt begrundet i, at der efter rettens vurdering ikke var nogen reel risiko for, at købere ville forveksle handelsselskabernes efterligninger med den ægte vare.

Sø- og Handelsretten fandt endelig, at handelsselskaberne ikke havde overtrådt markedsføringsloven. Dette var begrundet i at efterligningerne var i et materiale af en helt anden kvalitet end den ægte vare. Endvidere blev det tillagt vægt, at efterligningerne var blevet solgt til et meget beskedent beløb i forhold til den ægte Birkin-taske, der starter ved cirka 54.000 kr. for den billigste udgave.

Ved Højesterets behandling af sagen blev det fastslået, at brugskunst kun nyder ophavsretlig beskyttelse mod meget nærgående efterligninger. Højesteret var derfor enig med Sø- og Handelsretten i, at handelsselskabernes efterligninger ikke var tilstrækkeligt nærgående til at der forelå en ophavsretskrænkelse. Højesteret fandt det i den forbindelse ikke nødvendigt at tage stilling til, hvorvidt Birkin-tasken og Birkin-skuldertasken overhovedet nyder ophavsretlig beskyttelse. Højesteret tiltrådte Sø- og Handelsrettens resultat vedrørende såvel den manglende varemærkekrænkelse som den manglende overtrædelse af markedsføringsloven. Handelsselskaberne blev som følge heraf frifundet.