Indehaveren af et IT-firma har fået en bøde på kr. 27.000,00 for at have udsendt ca. 270 e-mails til personer, som ikke i forvejen havde givet samtykke hertil.

 

Sagen kort: Ved opstart af eget firma udsendte indehaveren af IT-firmaet en række e-mails (reklame for det nye firma) til kunder i det selskab, hvor han tidligere havde været direktør. Disse kunder havde alle tidligere givet samtykke til at modtage nyhedsmails, men kun fra det sidstnævnte selskab. Der forelå derfor en overtrædelse af markedsføringslovens § 6, hvorfor Forbrugerombudsmanden anmeldte indehaveren af IT-firmaet til politiet.  

Markedsføringslovens § 6, stk. 1 foreskriver: "En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det".

 

Indehaveren har erkendt forholdet og sagen er afsluttet ved betaling af bøde stor kr. 27.000,00.