Ophavsret, eller på engelsk copyright, er den mest bredtfavnende immaterialretsbeskyttelse, vi kender. Den omfatter alt lige fra blyantstegninger og bygningsværker til musik og møbler.

Beskyttelsestiden er dertil lang, hele 70 år fra skaberens død i de fleste tilfælde. Ophavsretten beskytter mod både kopiering og efterligninger.

Det kan derfor overraske, at en så vigtig og bredtfavnende immaterialrettighed stiftes som den gør. Stiftelsen, eller retserhvervelsen står i skarp kontrast til en anden vigtig immaterialrettighed, patentet, hvor stiftelsesproceduren kan være særdeles kompliceret, dyr og tidskrævende, og hvor en lang række formaliteter skal overholdes.

Ophavsretten stiftes formløst, og uden krav om registrering, ansøgning eller andre formaliteter. Ingen kan protestere mod en ophavsrets opståen, den opstår så at sige af sig selv, og det tilmed uanset om ophavsmanden ønsker det eller ej. Man kan altså sige, at ophavsretten opstår ”automatisk” sammen med værkets skabelse.

Det grundlæggende krav er, at værket har manifesteret sig, at det er blevet til. Det er altså ikke nok at tænke sig til et værk, det skal have et fysisk udtryk, før det påkalder sig ophavsrettens beskyttelse. Et maleri vil således være beskyttet fra samme sekund, maleren har malet sit maleri, og selv skitserne til værket vil være selvstændigt beskyttet, fra det øjeblik pennen slipper papiret.

For at et værk kan beskyttes ophavsretligt, kræves det naturligvis, at der overhovedet er tale om et værk. Man taler om værkshøjde eller originalitet. Kravet er dog ikke udtryk for nogen kvalitetskontrol af, hvilke værker der beskyttes. Sagt lidt groft så nyder et fingermaleri af 5-årige Amanda lige så god ophavsretlig beskyttelse som Kviums nyeste mesterværk.

Kravet om værkshøjde er derimod et krav om, at skaberen af værket skal have ydet ”en selvstændig, skabende indsats”. Man kan derfor f.eks. ikke påberåbe sig, at man har ophavsret til en sten, man har fundet på stranden, idet man ikke selv har ydet en selvstændig, skabende indsats her.

Kravene til denne selvstændige, skabende indsats er dog ikke overvældende, og f.eks. vil et digt på et par linier eller en simpel blyantstegning kunne være nok til at opfylde kravet. Dog skal man være opmærksom på, at domstolene i visse tilfælde udviser en tendens til at stille skrappere krav til værkshøjden, når der er tale om f.eks. genstande, hvis udformning i hovedsagen er betinget af deres praktiske funktion, som f.eks. visse former for brugskunst.