Pas på med at rundsende markedsføringsmateriale pr. e-mail, hvis dette ikke er aftalt på forhånd!

Indehaveren af et IT-firma i Odense har betalt en bøde på 27.000 kr. for i juni 2010 at have udsendt ca. 270 e-mails til personer, som ikke havde givet samtykke hertil.

I forbindelse med opstarten af sit eget firma udsendte indehaveren af IT-firmaet en række e-mails – indeholdende reklame for det nye firma – til kunderne i det selskab, hvor han tidligere havde været direktør.

Modtagerne havde tidligere givet samtykke til at modtage nyhedsmails fra sidstnævnte selskab, men ikke fra det nye firma. Der forelå derfor en overtrædelse af markedsføringslovens § 6, og Forbrugerombudsmanden anmeldte den erhvervsdrivende til politiet i oktober 2010.

Den erhvervsdrivende har erkendt forholdet og har nu besluttet at afslutte sagen med vedtagelsen af en bøde på 27.000 kr. 
  

Sådan udmåles spambøder

Ved fastsættelsen af en spambøde bliver der taget udgangspunkt i denne beregningsmodel, som fremgår af forarbejderne til markedsføringsloven.

Op til 100 overtrædelser udløser en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 overtrædelser gives der en bøde på 100 kr. for hver overtrædelse. Således vil bøden for 60 overtrædelser være 10.000 kr. og for 140 overtrædelser være 14.000 kr.

Udgangspunktet vil dog kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.