I nyheden "Overtrædelse af markedsføringsloven" fra november 2011 beskrev vi Forbrugerombudsmandens politianmeldelse af Stofa A/S.

Efter Forbrugerombudsmandens vurdering var selskabets tv-reklame vildledende, idet oplysninger om begrænsninger og mindstepris vedrørende et telefonabonnement alene blev vist med lille tekst og i ganske få sekunder.

Stofa A/S har nu accepteret en bøde på kr. 100.000, hvorefter sagen sluttes.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe udtaler sig positivt om afgørelsen:

"Jeg er tilfreds med, at Stofa har valgt at betale bøden. Mange tv-reklamer indeholder små tekster, som tv-seeren kun vanskeligt kan nå at se eller læse. Hvis der står noget i de tekster, som er væsentligt for forbrugerens vurdering af tilbuddet, eller hvor loven kræver, at det oplyses tydeligt, så kan der være tale om en overtrædelse af vildledningsforbuddet i markedsføringsloven. Det er derfor et område, som vi også fremover vil have fokus på."

Udtalelsen giver anledning til at formode, at der fremadrettet vil være et øget fokus på at beskytte forbrugerne mod vildledende reklamer.