Vestre Landsret har i en nyligt afsagt dom statueret, at det i tilfælde af opsigelse af en gravid medarbejder var uden betydning, om arbejdsgiveren havde kendskab til graviditeten. På denne baggrund blev arbejdsgiveren dømt til at betale en godtgørelse på 6 måneders løn til den opsagte medarbejder.

Arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv er ikke overraskende dybt overraskende over landsrettens dom, som vil betyde at arbejdsgiver på opsigelsestidspunktet ikke har nogen mulighed for at vurdere om man gør noget forkert, idet det er uden betydning om man kender til graviditeten.

Dommen er anket til Højesteret.

Uanset om den afsagte dom bliver ændret eller bliver stadfæstet i Højesteret, så understreger landsrettens dom dog at man som arbejdsgiver skal være påpasselig ved opsigelser i almindelighed, og i særdeleshed hvis der er den mindste mistanke om at den pågældende medarbejder kunne være gravid.