Risiko for forveksling mellem Box-1.dk og BOXIT, idet begge parter udlejede depotrum.

Sø- og Handelsretten afsagde den 21. januar 2010 dom i sagen mellem Escot Fast Ejendom A/S mod Box-1.dk ApS

Escot Fast Ejendom A/S havde siden 2003 drevet erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af depotrum under det registrerede ordmærke BOXIT. Firmaet Box-1.dk ApS påbegyndte i 2006 virksomhed med udlejning af depotrum.

Sø- og Handelsretten lagde i sin vurdering vægt på, at den første stavelse på 3 bogstaver i Box-1 er den samme som den første stavelse på 3 bogstaver i ordmærket BOXIT. Den anden stavelse IT udtales på dansk som it, mens den anden stavelse i sagsøgtes mærke, 1, i daglig tale, også hos det sagsøgte selskab, udtales som ét. Retten konstaterede, at det i praksis er ganske vanskeligt at høre forskel på udtalen af IT og ét, særligt hvis BOXIT udtales på engelsk.

Retten lagde tillige vægt på, at udformningen og indholdet af Box-1.dk's markedsføring var meget lig Escots, hvorfor det var nærliggende, at kunder vil tro, at der var en forbindelse mellem parterne. Box-1.dk ApS's brug af kendetegnet Box-1.dk fandtes derfor at krænke Escots rettigheder.

Retten konstaterede endvidere, at Box-1.dk's varemærkekrænkelse var sket i ond tro og pålagde herefter Box-1.dk ApS at betale kr. 50.000 i vederlag til Escot Fast Ejendom A/S.