Fra den 1. september 2015 bliver der gjort op med forbuddet om dobbelt statsborgerskab fra dansk side.


Det bliver herefter muligt at erhverve dansk statsborgerskab og samtidig beholde sit nuværende fremmede statsborgerskab. Ligeledes bliver det muligt at erhverve et fremmed statsborgerskab og samtidig beholde sit danske statsborgerskab.


Det er dog en betingelse, at der også er mulighed for dobbelt statsborgerskab i det andet land.


Fra 1. september 2015 stiger gebyret for at ansøge om naturalisation fra 1.000 kr. til 1.200 kr.


Det fremgår af justitsministeriets hjemmeside, at der ikke vil blive stillet krav om løsning fra ansøgerens hidtidige statsborgerskab, når de behandler ansøgninger om naturalisation, der indgives nu.

 

Desuden er der mulighed for, at tidligere danske statsborgere , der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med, at de erhvervede et fremmed statsborgerskab, kan generhverve det danske statsborgerskab ved at afgive en erklæring herom.


Der er tale om en overgangsordning, hvilket vil sige, at erklæringen skal være afgivet over for statsforvaltningen inden for 5 år fra den 1. september 2015.

 

Endelig er der mulighed for, at ansøgere, der har modtaget krav om  løsning fra fremmed statsborgerskab, og som ikke er blevet løst, kan erhverve dansk statsborgerskab uden at blive løst fra det fremmede statsborgerskab, hvis de inden for 2 år fra den 1. september  2015 afgiver skriftlig erklæring herom over for statsforvaltningen.


Det er en betingelse, at man er optaget på lov nr. 1224 af 18. december 2012 om indfødsrets meddelelse eller senere love om indfødsrets meddelelse.