Vi råder altid vores klienter til at indsætte en erstatning på en særskilt oprettet konto, hvor beløbet holdes adskilt fra klientens øvrige økonomi. Herved opnår man, at beløbet er kreditorbeskyttet - og at det ikke skal deles med ægtefællen i forbindelse med eventuel skilsmisse.

En personskadeerstatning skal netop kompensere den skadelidte for et varigt mén eller erhvervsevnetab - og beløbet bør derfor følge den skadelidte - også efter et brudt samlivsforhold eller ægteskab.

Ofte bliver vi spurgt, om det kan være et problem, at man bruger sin erstatning til at indfri samleverens eller ægtefællens gæld?

Svaret er, at det kan give meget god mening, lige når det sker, af hensyn til parrets samlede økonomi, men ved en samlivsophævelse kan det vise sig, at det var en meget dårlig idé.

Fagbladet 3F beskriver en konkret sag, hvor det var banken, der rådede en kvinde til at bruge sin erstatning på at indfri samleverens gæld til banken. Faktum var, at banken havde udsigt til at lide et tab, da samlerenen ikke selv kunne betale sin gæld. Kvinden overførte derfor et større beløb fra sin kreditorbeskyttede konto som et lån til kæresten. Efterfølgende gik parret fra hinanden, og kvinden har nu reelt "tabt" pengene.

Kvinden overvejer nu at indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet.

Det er vores opfattelse, at der i en situation som denne kan blive tale om et rådgiveransvar for banken.

Kilde: Fagbladet 3F