Er du så klar over, at du er berettiget til erstatning?

Hvis du bliver bidt eller væltet af en anden mands hund, så er du i de fleste tilfælde berettiget til erstatning, fordi der gælder et objektivt ansvar. Dvs. at besidderen bliver erstatningsansvarlig, uanset om der er noget at bebrejde vedkommende.

Dette udgangspunkt modificeres dog i tilfælde, hvor den tilskadekomne har udvist egen skyld. I de tilfælde kan der ske en nedsættelse af erstatningen.

Erstatningsansvaret omfatter både tilfælde, hvor du bliver bidt eller på anden vis forulempet af en hund, men også hvis du eksempelvis falder over en hund og slår dig, eller en hund løber ud på kørebanen og forårsager et trafikuheld.  

Når du som person kommer til skade, har du krav på erstatning og godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, behandlingsudgifter, varige mén og erhvervsevnetab.

Hvis en hund ødelægger ting, har du også krav på erstatning herfor.

Du har tilsvarende krav på erstatning, hvis en hund forårsager skade på din egen hund. Det omfatter blandt andet dyrelægeregninger, medicin og, hvis hunden skulle dø som følge af overgrebet, erstatning for dennes økonomiske værdi.

Mange hundeejere har for vane at skilte med, at de holder hund, og i visse tilfælde at hunden er farlig og bider. Det er imidlertid ikke muligt at fraskrive sig ansvaret på denne måde.

Man skal være opmærksom på, at ansvaret ikke følger hundens ejer, men hundens besidder. Besidderen er den, der reelt har hunden i sin varetægt, hvis besiddelsen har en længerevarende karakter.

Hvis en hund ikke er lovpligtigt forsikret, eller hundens besidder ikke kan findes, kan der stadig rejses krav om erstatning. I disse tilfælde rejses kravet overfor Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtig Ansvarsforsikringer for Hunde.