SPØRGSMÅL
Jeg er kommet til skade og er bange for, at det er skader jeg aldrig helt vil komme mig over. Hvordan er jeg stillet i forhold til at få udbetalt erstatning?

SVAR
Du skriver ikke noget om i hvilken forbindelse du er kommet til skade. Der er stor forskel på hvilken erstatning du kan få, alt afhængig af hvor slemt du er kommet til skade og i hvilken forbindelse skaden er sket. Jeg kan derfor ikke give dig noget konkret svar, hvorfor jeg i det følgende vil gennemgå tre forskellige scenarier, hvormed folk typisk kommer til skade.

Skader pådraget derhjemme, på skiferien eller lignende
Hvis du er kommet til skade derhjemme eller f.eks. på din skiferie eller lign., er der typisk ikke nogen der som sådan er skyld i dit uheld og derfor kan gøres ansvarlig for skaden. Der er derfor ikke nogen du kan rette dit erstatningskrav mod og dine udsigter til erstatning afhænger i høj grad af, om du selv har tegnet forsikringer.

Din eneste mulighed for at få erstatning, er hvis du har tegnet en ulykkesforsikring, eller f.eks. en forsikring for tab af erhvervsevne/arbejdsevne. Den konkrete erstatning vil til enhver tid afhænge af hvilken dækning du har aftalt med dit forsikringsselskab.

Skader i forbindelse med færdselsuheld
Hvis du derimod har været involveret i et færdselsuheld, så har den anden part et ansvar i henhold til færdselslovens regler (i princippet uanset hvem der som sådan har skylden i uheldet). Du vil derfor kunne afkræve erstatning fra den anden parts forsikringsselskab.

Der kan i sådanne tilfælde blive tale om f.eks. både erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie og smerte, varige mén, tab af erhvervsevne og helbredelsesudgifter (f.eks. til fysioterapi og lign.).

Ved et færdselsuheld vil du som regel også være berettiget til erstatning gennem din egen ulykkesforsikring.

Skader pådraget i forbindelse med arbejdet – arbejdsulykker
Når der indtræffer en arbejdsulykke, skal forholdet straks anmeldes overfor Arbejdstilsynet. Hvis du som skadelidt får varige følger af ulykken, igangsættes der automatisk en erstatningssag i Arbejdsskadestyrelsen.

Du kan som skadelidt få udbetalt godtgørelse for eventuelle varige mén samt erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningsbeløbene herfor udbetales herefter gennem din arbejdsgivers obligatoriske forsikring.

Hvis arbejdsgiveren tilmed har handlet ansvarspådragende, har du som skadelidt også krav på at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, behandlingsudgifter, godtgørelse for svie og smerte, samt betalt visse advokatomkostninger.

Jeg vil generelt anbefale dig at tage kontakt til en advokat, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt der er nogen der kan drages til ansvar for den skade du har pådraget dig. Derudover er det også en god ide at få en advokat til at påse, at en eventuel udbetaling fra et forsikringsselskab svarer til det, du retmæssigt har krav på.

Skaden kan aldrig gøres op i penge, men det er under alle omstændigheder ærgerligt at gå glip af en erstatningsudbetaling man ellers er berettiget til.