Højesteret afsagde i går en principiel dom om erstatning til en mor, efter eksmandens drab på deres fælles børn.

Det er fastslået, at moderen har pådraget sig svære, psykiske mén i form af Posttraumatisk belastningsreaktion, såkaldt PTSD.

Erstatningsnævnet, som yder erstatning til voldsofre i Danmark, afviste at betale erstatning til moderen, da det ifølge hidtidig praksis har været et krav, at moderen selv har overværet drabet.

Sagen har kørt igennem 3 instanser, og Højesteret har nu afgjort, at moderen grundet de traumatiske omstændigheder er berettiget til erstatning. Faderen ringede selv og gav hende den grufulde besked om, at han havde skåret halsen over på de 2 piger.

Da der er tale om en ændring af praksis, vil sagen kunne få betydning for lignende, tragiske tilfælde i fremtiden.

Kilde: dr.dk