Pr. 1. maj 2012 er ferieloven blevet ændret, således at en lønmodtager, som bliver syg under ferien, har ret til erstatningsferie.

Hidtil har en lønmodtager kun haft ret til erstatningsferie, hvis vedkommende var syg, når ferien begyndte. Blev man syg under ferien, ansås ferie for afholdt på trods af sygdom. En lønmodtager, som bliver syg før ferien, har fortsat ret til erstatningsferie for alle sygedagene.

Det er en betingelse for at få erstatningsferie, at lønmodtageren meddeler sygdommen til arbejdsgiveren i overensstemmelse med de regler, som gælder i ansættelsesforholdet. Det er tillige en betingelse, at lønmodtageren dokumenterer sygdommen over for arbejdsgiver. Den lægelige dokumentation betales af lønmodtageren.

Retten til erstatningsferie gælder dog ikke altid fra dag ét. Der er således for en lønmodtager, som har optjent 25 dages ferie, ikke ret til erstatningsferie for de 5 første sygedage under ferie inden for samme ferieår. Har lønmodtageren haft flere ferieperioder inden for et ferieår, hvor lønmodtageren har været syg ,akkumuleres de fem dage. Det er først fra og med sjette sygedag under ferie i løbet af ferieåret, at erstatningsferie udløses. For at sikre sig ret til erstatningsferie på et senere tidspunkt skal lønmodtageren indsende lægelig dokumentation fra og med første sygedag under ferie.

En lønmodtager, som har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

De almindelige regler vedrørende løn under sygdom og sygedag-penge er gældende.

Når lønmodtageren bliver rask igen, skal han/hun som udgangspunkt møde på arbejde igen; også selv om lønmodtageren bliver rask inden for den periode, hvor han/hun skulle have afholdt ferie. Lønmodtageren kan dog vælge at holde resten af den planlagte ferie i forlængelse af sin raskmelding.

Erstatningsferien holdes efter ferielovens almindelige regler. Kan erstatningsferie ikke holdes i ferieåret på grund af sygdom, holdes ferien i det efterfølgende ferieår. Alternativt kan lønmodtageren få feriepengene udbetalt. Hvis lønmodtageren efter at have genoptaget arbejdet har haft mulighed for at holde ferien inden ferieårets udløb, men ikke gør det, fortabes retten til at holde erstatningsferie.