Hver vinter diskuteres reglerne for snerydning flittigt, men selvom vinteren ifølge meteorologerne lader vente på sig, er det ikke helt ufarligt at bevæge sig rundt udenfor for tiden.

Glat som sæbe

I fugtigt og regnfuldt vejr bliver visne blade glatte som sæbe, men hvem kommer egentlig stå til regnskab, hvis en person falder i en stak visne blade på et fortov og kommer til skade?

- Som grundejer har man pligt til at holde fortovene foran sit hus rene, og grundejeren vil faktisk kunne komme til at hænge på regningen, hvis du kommer til skade, fordi du falder i de visne blade på et fortov, siger advokat Litten Posselt Olsen.

- Hvis du falder, skal du, eventuelt med en advokats hjælp, rette dit krav direkte mod grundejeren, men det er grundejerens ansvarsforsikringsselskab, der i sidste ende kommer til at erstatte de skader, du har pådraget dig, og det gælder uanset, om du blot har revet hul på et par bukser, eller om du er kommet slemt til skade, forklarer advokat Litten Posselt Olsen videre, og tilføjer

- Offentlige veje skal naturligvis også være ryddede, så færdsel kan foregå forsvarligt, og hvis du falder i visne blade på et offentlig fortov, er det den pågældende kommune, du skal rette dit krav mod.

Erstatning hvis du glider i visne blade på et fortov

Hvis uheldet er ude, og du falder i visne blade på et fortov, er det dig, der skal bevise, at din skade skyldes et fald på et glat fortov. Derfor er det vigtigt at få kontaktinformationer på eventuelle vidner og/eller tage billeder af fortovet, hvor de glatte blade tydeligt kan ses, lyder det fra advokat Litten Posselt Olsen, der derudover har disse tre gode råd:

„h Sørg for at få lægelig dokumentation på dine skader fra skadestuen eller din egen læge

„h Ret dit krav mod rette vedkommende

„h Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring hvis du har en sådan