Enhver, der får fuld løn under ferie og på helligdage, er berettiget til et ferietillæg.

Ferietillægget skal svare til 1 % af lønnen i optjeningsåret, det følger af ferieloven.

Alligevel sker det, at lønmodtagere og arbejdsgivere ikke er opmærksomme på at få udbetalt de optjente ferietillæg.

Ferietillægget kan i visse tilfælde være aftalt til mere end 1 %, fx ved overenskomst.

Da det ikke er tilladt at fravige ferieloven til skade for lønmodtagere, har en lønmodtager ret til ferietillæg, uanset hvad der måtte være aftalt, blot lønmodtageren har ret til løn under ferie.

Ferietillægget for sidste optjeningsår (2014) kan udbetales ved ferieårets begyndelse, dvs. i maj måned, men kan også, hvis arbejdsgiver ønsker, udbetales forholdsmæssigt ved afholdelse af ferien i ferieåret 2015/16.

Er du berettiget til løn under ferie, men har valgt i stedet at få udbetalt feriegodtgørelse på 12,5 % af lønnen, så er du ikke berettiget til ferietillæg.

Det er alene dem, der har fuld løn under ferie, som er berettiget til ferietillægget.