Siden en lovændring i 2007 har der været uklarhed om hvad det skulle koste, at have uorden i sine ansættelsesbeviser. Denne uklarhed – og det forhold at godtgørelserne er skattefri – medførte, at der blev ført særdeles mange retssager om forholdet, og der blev udmålt godtgørelser i størrelsesorden 10.000, 25.000, 40.000 og i enkelte tilfælde op til 100.000 kr. Godtgørelser, som er skattefri for modtageren, og derfor ikke fradragsberettigede for arbejdsgiveren. 

Højesteret har imidlertid fredag den 17. december 2010 afsagt en dom om godtgørelsesniveauet efter lovændringen, som forventeligt medfører, at der nu er nogenlunde klarhed over, hvad det skal koste, hvis man ikke har orden i et ansættelsesbevis.

Undskyldeligt og uden konkret betydning:

Mangler af denne karakter bør udløse en godtgørelse i intervallet 0-1.000 kr.

Mangler ved, eller manglende ansættelsesbevis uden at forholdet har haft konkret betydning:

Godtgørelsen bør udmåles i intervallet 0 – 5.000 kr. og bør som udgangspunkt udmåles til 2.500 kr. hvis der ikke er særlige holdepunkter for at gå op eller ned.

Et moment som taler for at gå ned, eller undlade at udmåle en godtgørelse, er at arbejdsgiveren uden videre retter for sig efter, at forholdet er påtalt.

Det er derfor vigtigt, omgående at udarbejde et ansættelsesbevis efter, at lønmodtageren eller dennes faglige organisation påtaler, at dette ikke er sket

Hvis manglerne har medført en tvist eller konkret risiko herfor:

Godtgørelsen kan fastsættes til et beløb på op til 10.000 kr. og bør som udgangspunkt være 7.500 kr. hvis der ikke er særlige holdepunkter for at gå op eller ned.

Også her vil det kunne tale for at en godtgørelse skal udmåles ”lavt”, at arbejdsgiveren straks har rettet for sig, at der er tale en et enkeltstående tilfælde mv.

Skærpende omstændigheder:

Hvis der foreligger skærpende omstændigheder, såsom beviste forsøg på at omgå rettigheder eller vedholdende passivitet overfor opfordringer til at udstede et ansættelsesbevis, kan godtgørelsen udmåles op til 20 ugers løn.

Godtgørelser på mere end 25.000 kr. bør dog efter Højesterets dom være forbeholdt særligt grove tilfælde.