I henhold til de gældende regler har man, som lønmodtager, ikke ret til erstatningsferie, såfremt man bliver syg under sin ferie. En afgørelse fra EF-domstolen kan dog ændre denne retsstilling. Beskæftigelsesministeriets arbejdsgruppe forventes at have konklusionen klar i løbet af september 2010.

En lønmodtager har ikke pligt til at påbegynde ferien, hvis vedkommende er syg ved feriens opstart. Er lønmodtageren således syg ved feriens opstart, kan vedkommende forlange, at den planlagte ferie skal afholdes på et andet tidspunkt i ferieåret.

Bliver lønmodtageren derimod syg under sin ferie, har lønmodtageren, i henhold til de gældende regler, ikke krav på erstatningsferie. Det er således med andre ord lønmodtagerens risiko, hvis vedkommende bliver syg under ferien.

En dom afsagt af EF-Domstolen den 10. september 2009 skaber dog tvivl om retsstillingen på området. Dommen vedrørte en spansk chaufførs ret til erstatningsferie grundet sygdom opstået inden feriens opstart,

På den ene side kan dommen læses således, at lønmodtagere skal have ret til erstatningsferie uanset om sygdommen indtræder før eller under ferien, men omvendt kan det anføres, at dommen ikke direkte tager stilling til, om lønmodtagere har ret til erstatningsferie, hvis man først bliver syg under ferien.

Da der er tvivl om rækkevidden af dommen, har Beskæftigelsesministeriet nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om det er nødvendigt med en ændring af de gældende regler. Det forventes, at arbejdsgruppens konklusion er klar i løbet af september 2010.

Du kan holde dig ajour med udvalgets endelige konklusioner her på hjemmesiden.