Advokat eller inkassofirma:

Fordelen ved advokatinkasso er, at advokatfirmaet kan køre sagen fra start til slut, mens inkassofirmaerne er nødt til at overgive sagen til et advokatfirma, hvis sagen skal i Retten.

Det følger af Rentelovens § 9a, at en skyldner skal dække kreditors rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen, med mindre forsinkelsen med betalingen ikke beror på skyldnerens forhold. Skyldneren skal altså dække de faktiske udlæg samt et beløb til de omkostninger, som kreditor har haft i forbindelse med udenretlig inddrivelse af sit tilgodehavende. Det er blandt andet rykkergebyrer, omkostninger til eksempelvis advokat, m.m.

Beløbet til omkostninger fastsættes efter størrelsen på skyldners gæld. Så jo mindre kravet er, jo mindre bliver de tilkendte omkostninger.

Ved hver rykker kan kreditor eller advokaten tage op til kr. 100,00 som gebyr for rykkerskrivelsen. Der kan dog kun kræves tre rykkergebyrer uanset størrelsen.

Siden 2005 har man indført en forenklet inkassoprocedure, hvilket også betyder, at det er billigere for en kreditor at tage en fordring til inkasso. Hvis kreditors krav er på kr. 50.000,00 eller derunder, og skyldner ikke har protesteret mod kreditors tidligere henvendelser, kan man nøjes med at udfylde et betalingspåkrav i stedet for at udtage en stævning.

Såfremt skyldner ikke gør indsigelser mod betalingspåkravet efter indleveringen til Retten, vil det få to påtegninger, der har samme virkning som en dom. Hvis skyldner gør indsigelser efter indleveringen til Retten, vil sagen enten blive afsluttet eller overgivet til Civilretten, hvor sagen vil fortsætte som en ordinær retssag.

Hvis skyldner under forløbet har protesteret (gjort indsigelser) mod rykkerskrivelserne eller andre henvendelse, er der tale om en bestridt fordring, og i de tilfælde skal man anvende en stævning. Hvis kreditors tilgodehavende er på kr. 50.001,00 eller derover, skal man altid anvende en stævning, uanset om der er gjort indsigelser.

Derefter vil Fogedretten indkalde skyldner til et møde, hvor skyldner under sandhedspligt med strafansvar skal besvare spørgsmål omkring sine økonomiske forhold. Hvis skyldner ejer noget af værdi, kan kreditors advokat foretage udlæg heri enten til sikkerhed eller fyldestgørelse af kreditors krav.

For virksomheder kan inkasseringen af mindre beløb være et spørgsmål om principper og om præventiv effekt. For private kan det lige så ofte være et spørgsmål om, at der er følelser blandet ind i sagen - man føler sig snydt af den person, der ikke har betalt.