Ved nybyggeri skal der fra 1. april 2008 foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring.

Der er vedtaget en ny lovgivning om lovpligtig byggeskadeforsikring, som er trådt i kraft pr. 1 april 2008.

Lovgivningen indebærer, at der ved nybyggeri, som indgås ved en entrepriseaftale, hvor et firma forestår opførelsen (evt. underentreprenører) af nye huse, skal foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring, forinden ansøgning om byggetilladelse kan behandles.

Hvis man selv står for opførslen eller selv indgår aftalerne med de enkelte entreprenører, er man som udgangspunkt ikke inde under reglerne, men kommunen kan dog også i denne situation kræve, at der skal indhentes tilbud på en byggeskadeforsikring.

Forsikringen er en 10-årig forsikring, der dækker byggeskader, og som følger ejendommen, således at den forbliver i kraft uanset, at ejendommen måtte blive handlet indenfor den 10-årige periode.

Indtil videre udbydes forsikringen af Topdanmark, Tryg, Thisted Forsikring og Alm. Brand.

Forsikringen vil ifølge selskaberne komme til at koste en éngangspræmie på kr. 40-70.000,00, som vil fordyre byggeansøgninger efter den 1. april i år, da det må forventes, at præmien blot lægges oveni entreprisesummen.

Præmien vil blive beregnet på grundlag af flere risikofaktorer, herunder:
• areal
• traditionelt/utraditionelt byggeri
• kompliceret/ukompliceret byggeri
• byggefirmaets historik

Dette fil formodentlig medfører, at selskaberne vil vurdere sagerne individuelt, og det kan ikke afvises, at de vil afvise at tilbyde den nødvendige forsikring for enkelte byggefirmaer (måske specielt nystartede) eller i hvert fald give tilbud med forhøjet præmie.

Typiske skader, som vil være dækket af forsikringen kunne være:
• sætningsskader
• bagfald på kloak
• forkert undertag
• løse klinker i brusekabiner
• utætte skotrender osv.

Altså typisk skader/fejl, som medfører risiko for fugtindtrængning eller fugtophobning i boligen.

Det er derfor også væsentligt for bygherrerne at få afklaret, hvad præmien vil blive for det konkrete byggeri så tidligt som muligt og evt. få beløbet maksimeret i entrepriseaftalen.