Folketinget vedtog den 10. december 2013 en ny forbrugeraftalelov, der træder i kraft den 13. juni 2014. Loven skal implementere et EU direktiv, der sikrer en ensartet og effektiv forbrugerbeskyttelse i samtlige EU-medlemslande. Den nye forbrugeraftalelov pålægger de erhvervsdrivende en større oplysningspligt end tidligere og giver samtidig forbrugerene en mere omfattende fortrydelsesret.

Oplysningspligt

De nuværende regler om oplysningspligt gælder kun ved fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Den erhvervsdrivendes oplysningspligt udvides med den nye forbrugeraftalelov til dels at gælde alle forbrugeraftaler, og dels således at den erhvervsdrivende skal give flere oplysninger. Blandt andet skal den erhvervsdrivende give oplysning om, hvorvidt der er fortrydelsesret, og om forbrugeren skal betale udgifterne til tilbagelevering ved udnyttelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesret ved fjernsalg

Forbrugerens fortrydelsesret ved fjernsalg og ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted forbedres. Den hidtidige 14-dages frist skal efter lovændringen forstås sådan, at det er tilstrækkeligt at forbrugeren blot at give meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fristen. Fra dagen, hvor forbrugeren giver meddelelse, får forbrugeren en yderligere frist på 14 dage til at afsende eller aflevere den vare, der skal returneres, til den erhvervsdrivende.

Hvis den erhvervsdrivende ikke har givet fyldestgørende oplysninger om fortrydelsesretten ved aftalens indgåelse, bliver den maksimale fortrydelsesret nu udvidet fra 3 til 12 måneder.

Ved returnering af en vare, er det som udgangspunkt forbrugeren, der skal afholde udgiften ved at sende varen. Men hvis ikke den erhvervsdrivende har givet forbrugeren oplysning derom, er det efter den nye lov den erhvervsdrivende, der skal afholde udgiften.

En væsentlig ændring i den nye forbrugeraftalelov er kravet til varens stand for at den kan tilbageleveres. Den nuværende lov kræver, at forbrugeren skal levere varen tilbage i væsentlig samme stand, som den blev modtaget. Med lovændringen har forbrugeren ret til at returnere varen, hvis den blot er blevet håndteret i det omfang det er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskab og den måde, den fungere på. Forbrugeren får også ret til at returnere varen i tilfælde, hvor forbrugeren har brugt varen mere end hvad der er nødvendigt for at fastslå dens art, egenskab og den måde, den fungere. I disse tilfælde hæfter forbrugeren dog for en eventuel forringelse af varens værdi ved den yderligere brug.

For mange erhvervsdrivende betyder ændringen, at der skal laves om på procedurer ved salg. Især når den erhvervsdrivende indgår fjernsalgsaftaler (f.eks. via internettet) eller når den erhvervsdrivende sælger varer uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Der bør derfor være en øget opmærksomhed på de procedurer, som den erhvervsdrivende har ved indgåelse af aftaler.