Højesteret har i en afgørelse fra den 20. august 2014 bestemt, at en arbejdsgiver, som havde udbetalt elevens pensionsbidrag til hende som løn, skulle indbetale beløbet på hendes pensionsordning.


Det fremgik af den kollektive overenskomst, som ansættelsesforholdet var underlagt, at arbejdsgiveren skulle indbetale pensionsbidraget til en pensionsordning. Selv om arbejdsgiveren i stedet havde udbetalt beløbet til eleven, skulle beløbet betales igen til en pensionsordning. Det skyldes, at lønnen og pensionsbidraget opfylder 2 forskellige formål. Arbejdsgiveren havde derfor ikke ret til at udbetale pensionsbidrag som løn.


Eleven skulle ikke tilbagebetale det, som hun havde fået for meget i løn. Det var arbejdsgiveren, der havde begået fejlen. Eleven havde ikke haft grund til at tro andet, end at den løn, hun fik udbetalt, var beregnet korrekt.